Annons
X
Annons
X
Hållbar finans

Pengatvätt och vapen – så ansvarsfull är din bank

Vad har din bank för riktlinjer när det gäller vapen, korruption och klimat? Konsumentorganisationen Fair Finance Guide har granskat hur hållbara Sveriges banker är – och skillnaderna är stora.

Foto: Linus Sundahl-Djerf Bild 1 av 1

Bild 1 av 7

7\. Danske bank kommer sist

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Danske bank ligger sämst till bland alla storbanker.

– Vi ser med stort allvar på utfallet och är självklart inte nöjda med placeringen. Vi stödjer Fair Finance arbete och delar deras målsättning att belysa och höja standarden för de riktlinjer som omfattar alla områden inom hållbara investeringar och utlåning, säger Anna Sundblad, pressansvarig på Danske Bank, och fortsätter:

– Under året har vi därför genomfört en rad åtgärder, till exempel publicerat fem nya riktlinjer inom klimatförändringar, vapen, skogsbruk, gruvdrift och fossila bränslen. Men det är tydligt att vi behöver göra mer.

Den granskning som Fair Finance Guide har gjort dömer dock ut många av de nya riktlinjerna, eftersom de anses otydliga. Riktlinjerna för vapen var dock ett undantag som gav banken poäng.

Danske bank är den enda banken av de sju granskade som inte på något sätt har begränsat sina investeringar i kol. Danske Bank har inte heller på något sätt börjat redovisa fonders klimatavtryck.

Annons
X
Annons
X
Foto: Annika af Klercker Bild 1 av 1

Bild 2 av 7

6\. Nordea näst sämst

Foto: Annika af Klercker

Nordea, som har hög svansföring inom hållbarhet, faller trots det inte ute ut särskilt väl i granskningen. En del som banken förlorar poäng på är att den inte publicerar sektorspecifika riktlinjer.

– Det är viktigt eftersom olika branscher har olika utmaningar. Ofta har bankerna varit väldigt svävande kring vad de kräver inom mänskliga rättigheter och miljö. Rent praktiskt är det också viktigt för bankens anställda att veta exempelvis vilka aspekter som är viktiga för just gruvföretag, säger Jakob König, finansexpert på Sveriges konsumenter och projektledare för Fair Finance Guide.

På plussidan finns att Nordea har antagit en policy mot kol och har börjat redovisa klimatavtrycket hos sina fonder.

Annons
X
Annons
X
Foto: TT Bild 1 av 1

Bild 3 av 7

5\. Länsförsäkringar

Foto: TT

Länsförsäkringar är den enda banken som listar hur dialogen går med de bolag som banken försöker påverka i en hållbar riktning. Länsförsäkringar gör en årlig rapport där de använder indikatorer för att mäta om dialogen ger några framsteg.

– Det är verkligen något vi vill uppmuntra, för det är ofta de främsta förklaringen när banker investerar i sådant som inte rimmar med deras riktlinjer, att banken investerar i bolagen för att påverka dem genom dialog. Vad dialogen ger har länge varit en dold process, säger Jakob König.

Länsförsäkringar har nu tagit ett viktigt första steg till ett mer strukturerat sätt att redovisa dialogarbetet, menar Jakob König.

– Men hittills är det bara pilar som visar om det går framåt, bakåt eller ingenstans. Så det finns utvecklingspotential även för Länsförsäkringar.

Hur bankerna arbetar med dialog är bara en av flera hundra kriterier så även om Länsförsäkringar var bra där fick banken sämre betyg när det gäller exempelvis riktlinjer för investeringar i gruvor.

Annons
X
Annons
X
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

Bild 4 av 7

4\. Skandia

Foto: Hasse Holmberg/TT

Skandia får i granskningen beröm för att de har blivit mer transparenta. Exempelvis så skriver Skandia nu ut vilka bolag banken har en dialog med för att försöka få dem att ta mer ansvar.

Skandia får också poäng för att ha utvecklat nya riktlinjer kring fossila bränslen, miljö och klimat. Skandia får också höga poäng inom antikorruption.

– Genom att det ställs hårdare krav i regelverken så har alla banker blivit bättre på riktlinjer för exempelvis penningtvätt, säger Jakob König.

Annons
X
Annons
X
Foto: Daniella Backlund Bild 1 av 1

Bild 5 av 7

3\. Handelsbanken

Foto: Daniella Backlund

Handelsbanken har under året ökat sina poäng inom områdena arbetsrätt och biologisk mångfald, enligt granskningen från Fair Finance Guide. I granskningen lyfts också att Handelsbanken i år gör en bättre hållbarhetsrapport.

– Arbetsrätt är en fråga som funnits med ett tag och det finns ganska tydliga konventioner kring hälsa och säkerhet. Även frågor som levnadslön och fackliga rättigheter har det pratats om ett tag. Men flera banker, däribland Handelsbanken, har blivit tydligare i sina krav på företag de investerar i.

Annons
X
Annons
X
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Bild 6 av 7

2\. Swedbank

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Swedbank var den bank som förbättrade sig allra mest under 2016. Swedbank har utvecklat hållbarhetskrav för ett tiotal branscher, bland andra jordbruk, skog, gruvor och fossila bränslen. Kraven gäller både investeringar och utlåning. Under året så antog också Swedbank en ny policy för kolinvesteringar.

Swedbank sticker ut med tydliga riktlinjer för investeringar i skogsbruk.

– De har en sektorpolicy för finansieringar i skogsbranschen som är tydligare än de andra bankernas. SEB och Handelsbanken har också det, men Swedbank är tydligare, säger Jakob König och fortsätter:

– Ju tydligare bankernas krav blir desto tydligare är det för de anställda i banken och för oss konsumenter villa krav bankerna ställer.

Annons
X
Annons
X
Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1

Bild 7 av 7

1\. SEB

Foto: Jessica Gow/TT

SEB är den storbank som har absolut bäst riktlinjer inom hållbarhet, enligt Fair Finance Guide. SEB får beröm för att banken har förtydligat och lagt till ett antal krav i sina riktlinjer för miljö, jordbruk och förnybar energi, exempelvis krav på att skydda områden med hög biodiversitet och platser på Unesco:s världsarvslista. SEB har även antagit en ny policy inom kolinvesteringar.

– Det är roligt att vårt arbete med kontinuerlig förbättring syns. Klimat är ett av de områden vi arbetat med under det senaste året och det kommer naturligtvis att fortsätta, säger hållbarhetschef Cecilia Widebäck West.

Det finns även två nischbanker inom hållbarhet med i granskningen och de får absolut högst betyg. Det är Ekobanken som har allra högst poäng och JAK Medlemsbank med näst högst poäng.

Annons
Annons
X
Annons
X