Annons
X
Annons
X

Pengarna behöver gå dit behoven finns

Om privata företag ska kunna tjäna pengar på skola, vård och omsorg är omdiskuterat. Brännpunkt inleder i dag en debattserie om detta. Först ut är två debattörer med rakt motsatta åsikter: Johnny Munkhammar (M) och Ulla Andersson (V).

BRÄNNPUNKT | VINSTER I VÄLFÄRDEN

Svenska folket har rätt att veta vad skattepengarna går till.
Ulla Andersson

Den gemensamt finansierade välfärden måste finnas till för att garantera människors rättigheter till god vård, kvalitativ utbildning och omsorg. Inte primärt syfta till att skapa nya marknader för olika bolag. Vinstintresset i välfärden har inneburit att stora summor pressas ur verksamheter med små resurser. De stora vinnarna är vård- och skolbolagen som täljer guld i den marknadsanpassade välfärdssektorn.

Det saknas i dag seriösa mätningar och belägg för att vinstdriven välfärd är bättre eller mer effektiv än den som inte drivs av vinst.

Annons
X

Tvärtom visar den enda studie som finns i Sverige att multisjuka äldre har missgynnats kraftigt. Utvecklingen mot större privata vinstuttag är i dag helt och hållet ideologiskt driven.

Det stora problemet är att vinstdriften gör att pengarna inte går att styra dit behoven finns. Vi kan se att den har inneburit att friska och ”lönsamma” patienter, elever eller vårdtagare prioriteras framför sjuka och ”olönsamma”. Det är inte konstigt att en Novusmätning från 2011 visar att fler och fler svenskar tycker att vården blir alltmer ojämlik.

Utbildning har i dag högre avkastning än finansverksamhet och äldreomsorgen har cirka tre gånger så hög avkastning som elbolagen. Baggium som driver yrkesutbildning och ägs av ett riskkapitalbolag gör i dag en vinst på 159000 per anställd. Riskkapitalbolaget Attendo gör en vinst på 43000 per anställd och Carema 34000 per anställd, pengar som var avsedda för omsorgen om våra äldre anhöriga.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De vinster som togs ut 2010 motsvarar lönerna för cirka 20000 anställda. Men de stora vinsterna görs vid försäljningen som ofta sker efter några enstaka år. Yta och kortsiktig vinstmaximering sätts hela tiden framför det gemensamma uppdraget att erbjuda en god kvalitet i välfärden utifrån behov. Personalen får betala ett högt pris genom att fler är timanställda, färre har heltider, det är lägre bemanning och stressig arbetsmiljö.

  Sverige erbjuder internationellt sett en långtgående möjlighet för olika bolag att plocka stora
  summor ur den skattefinansierade
  välfärdssektorn. Vi tycker det är orimligt. En generell välfärd som vi gemensamt betalar, har insyn i och styr över har förutsättningarna att erbjuda den höga kvalitet vi förväntar oss av den.

  Pengarna behöver gå dit behoven är som störst, inte där lönsamheten är som bäst. Svenska folket har rätt att veta vad skattepengarna går till. Det är anledningen till att vinstdrivande bolag inte bör tillåtas i välfärden. Vi vill se ett stopp för resursslöseriet och i stället satsa på alla de som jobbar i och tar del av välfärden.

  ULLA ANDERSSON (V)

  ekonomisk-politisk talesperson

  LÄS OCKSÅ:
  Vinst skapar drivkraft till förbättringar

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X