Annons

Pengar till högskolan är en tummetott

Regeringen har utlovat en kvalitetsförstärkning på 250 miljoner per år för högskolan. Vi har räknat på det och menar att det är en tummetott. Det är dags för en ny högskolepolitik, skriver företrädare för Saco.

Publicerad
Foto: YVONNE ÅSELL

Högskolan är i behov av kvalitetsförstärkning. I den senaste omgången av kvalitetsutvärdering bedömdes fler än var fjärde utbildning ha bristande kvalitet. I vårbudgeten utlovas 125 miljoner kronor som under hösten ska gå till att höja kvaliteten i samhällsvetenskap, humaniora, lärarutbildning och förskollärarutbildning. Under resten av mandatperioden ska 250 miljoner per år användas i samma syfte. Saco har räknat på vilken effekt de utlovade miljonerna kan få. Våra slutsatser är dystra: Det är inte en kvalitetsförstärkning. Det är en tummetott.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons