Annons

Pengar på hög oklok politik

Det är rimligt att avskaffa eller förändra överskottsmålet. Men det måste ske på ett ansvarsfullt sätt så att finanspolitikens långsiktiga hållbarhet inte äventyras. Det skriver Ann Öberg, ny chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

På senare tid har ett antal aktörer gått ut och deklarerat att överskottsmålet för de offentliga finanserna bör avskaffas. Man är överens om att Sveriges låga offentliga skuld kan möjliggöra en förändring av målet, men det många förbiser är att överskottsmålet måste avskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har ett budgetpolitiskt ramverk i form av överskottsmål för offentlig sektor, utgiftstak för staten och kommunalt balanskrav som tjänat Sveriges ekonomi väl. Erfarenheter av tidigare offentligfinansiella kriser visar på vikten av tydliga budgetpolitiska mål för att stärka finanspolitikens transparens och trovärdighet. I takt med att minnet av tidigare kriser försvagas finns det dock en risk för att målefterlevnaden eroderas över tiden.

Annons
Annons
Annons