Annons
X
Annons
X
Sverige
Kommentar

Jonas Gummesson: Pengar måste flyttas från förband till materiel

(uppdaterad)
Det skärpta säkerhetsläget

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som blev offentligt på tisdagen är ingen rolig läsning för försvarsminister Peter Hultqvist.

På sikt kan hela försvarsuppgörelsen sättas i gungning.

Inledningsvis måste pengar flyttas från förband till materielinvesteringar.

Foto: Lars Pehrson

Den stora boven i dramat är pris- och löneförändringar och växelkursjusteringar jämfört med tidigare bedömningar:

–"Sammantaget innebär detta att Försvarsmaktens anslag sedan underlaget till den försvarspolitiska inriktningsperioden i december 2014 urholkats med minst 9 miljarder kronor i perioden 2016 till 2028. Av denna summa återfinns drygt 5 miljarder kronor i perioden 2016-2020"_, är en samlande formulering i en av bilagorna.

Konkret handlar detta bland annat om icke valutasäkrade kontrakt på den amerikanska motorn från General Electric till den nya E-versionen av Jas Gripen, där försvaret kommer att få ta smällen. En närmast mardrömslik situation. Och parallellt finns osäkerheten kring projektet med superubåten A26.

Annons
X

Dessa fem – eller nio miljarder – är pengar som inte finns och som måste hämtas hem eller kompenseras på något sätt. Ett är att dra ner på andra materielinvesteringar, dock beräknas kostnaderna redan öka för luftvärn, sjömålsrobotar, torpeder och annat. Ett annat är att flytta över pengar från den operativa militära verksamheten till materielsidan. Inledningsvis görs nu detta med 300 miljoner om året från och med 2017.

Foto: Yvonne Åsell

**Försvarsmaktens budgetunderlag **för 2017 är det första riktiga testet på hållbarheten i försvarsuppgörelsen från våren 2015. Fjolårets underlag lämnades utan att överenskommelsen var spikad och hade därför inget större värde. Ett kompletterande underlag från i maj 2015 sa heller ingenting om hur verkligheten såg ut.

Nu finns det svart på vitt beräkningar som är Försvarsmaktens egna, och det är bara att konstatera att marken gungar under den så mödosamt framförhandlade försvarsuppgörelsen redan på det här stadiet.

Likt den tappre soldaten Svejk går Försvarsmakten ut optimistiskt och skriver i den allra första meningen att man "bedömer fortsatt att det försvarspolitiska inriktningsbeslutet kan genomföras" enligt försvarsöverenskommelsen från våren 2015.

Men sedan tornar alltså svårigheterna upp sig som på ett pärlband, och man ska även tänka på att själva försvarsöverenskommelsen bara har drygt tio månader på nacken – och att det är två månader sedan den trädde i kraft. En mindre rolig fortsättning kan följa.

Foto: Tomas Oneborg

Försvarsminister Peter Hultqvist har redan tidigt varnat för ökade kostnader, bland annat i sitt tal på Folk och Försvar i Sälen: ”Det är en verklighet man inte kan bortse från, och något som måste kunna hanteras”.
På den punkten är det nu upp till bevis för både försvaret och försvarsministern.

Den stora frågan är naturligtvis vad som nu händer med försvarsuppgörelsen och den ökning av den militära operativa förmågan som ska genomföras – ”det enskilt viktigaste”, enligt regeringens proposition, tillsammans med att ”säkerställa den samlade förmåga i totalförsvaret”.

Ett skärpt omvärldsläge och ett ökat militärt tryck i det nordisk-baltiska området var ju hela syftet med att höja anslagen. Nu går istället redan pengar avsedda för detta över till materielkontot för att klara finansieringen där.

Allianspartierna bakom överenskommelsen – M, C och KD – kommer med all säkerhet att driva linjen att den militära kapacitetshöjningen ska ligga fast och genomföras även om kalkylerna spricker och kostnaderna ökar. Eventuellt måste mer pengar upp på bordet. Frågan går vidare till finansminister Magdalena Andersson som förmodligen inte vill bidra med ett enda öre.

Det som ytterligare komplicerar den situationen är att frågan om den nya artilleripjäsen Archer inte har fått någon lösning. Från början var det en svensk-norsk beställning, men när Norge hoppade av – för nu flera år sedan – hamnade kostnaden på Sverige i sin helhet, och till detta saknas det också pengar. Totalt väntas det röra sig om cirka en miljard kronor som det inte går att komma undan, men som bara det kan få en finansminister att löpa amok. Alternativet är att det går att sälja pjäserna till någon annan.

Peter Hultqvist kan räkna med att få det hett om öronen. Eventuellt får en eller annan general och ekonom i Högkvarteret det också.

Archer Foto: Tomas Oneborg
Annons
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 4
Foto: Yvonne Åsell Bild 2 av 4
Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 4

Archer

Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 4
Annons
X
Annons
X