Pengabrist gör Mugabe allt mer desperat

Under strecket
Publicerad
Annons

KAPSTADEN I ett desperat försök att bromsa den zimbabwiska ekonomins fria fall inför Robert Mugabes regim speciella finansdomstolar för att döma svartväxlare.
I vanlig ordning tillämpar man repressiva metoder som hot och straff snarare än positiva åtgärder som i stället kan stärka förtroendet för landet och för framtiden.
Bristen på pengar och den enorma inflationen har lett till att bankernas verksamhet allt mer flyttat ut till svartväxlarna på gatan. Till och med statens egna organ använder denna så kallade parallella marknad eftersom den officiella kursen på landets valuta är helt orealistisk.

Medan den av staten fastställda kursen är 800 zimbabwiska dollar mot en US-dollar kan man på den parallella marknaden få åtta gånger mer. Inflationen är över 400 procent.
Michael Santu, direktör vid Zimbabwes centralbank, säger att de nya domstolarna ska samarbeta med grannländerna, särskilt Zambia och Moçambique, där det finns gott om zimbabwedollar i omlopp.
Zimbabwier reser till dessa länder för att köpa
utländska valuta där för att sedan sälja valutan på den parallella marknaden i Zimbabwe.
En annan och troligen mer relevant förklaring är att hyperinflationen skapat brist på sedlar.
Eftersom staten saknar pengar till att trycka sedlar i takt med värdeminskningen har man infört en ny typ av betalningsmedel, så kallade ”bearers cheques”. Dessa checkar har börjat cirkulera den sista veckan och ska gälla som legal valuta till slutet av nästa år. Checkarna trycks direkt ute på bankkontoren. De är tryckta enbart på papperets ena sida och mycket enkla att förfalska med en vanlig scanner.

Annons
Annons
Annons