Annons

”Pausa skogsbruket i ekoparkerna till 2030”

Foto: André Maslennikov/IBL/TT
Under strecket
Publicerad
Foto: Riksdagen, privat

”Vi välkomnar besöksnäringen och dess ekoturismentreprenörer”, skriver Fredrik Klang och Peter Bergman från Sveaskog i sin replikvårt debattinlägg om att göra landets ekoparker till kärnområden för naturturism. Det är en utmärkt utgångspunkt för en fortsatt dialog och inte minst för ett kraftfullt åtgärdspaket för att utveckla naturturismen i och runt landets 37 ekoparker. Vi konstaterar också att företrädarna för vårt statliga skogsbolag inte ifrågasätter grunden för vårt förslag – nämligen att privata företag inom naturturism kan skapa större ekonomiska värden för landsbygden än traditionellt skogsbruk i välbesökta ekoparker.

Det är även korrekt att bristen på professionella naturturismföretagare är en avgörande flaskhals. Den utmaningen är dock större än Sveaskogs förvaltning av våra ekoparker och handlar om allt ifrån utbildning, karriärvägar, landsbygdens villkor till behovet av att peka ut lämpliga utvecklingsområden och optimera resultatet av offentligt stöd i form av projekt och bidrag.

Annons
Annons
Annons