Annons

Påtvingad tacksamhet ett sätt att förminska

Att som person känna tacksamhet för något är en artig och ödmjuk gest. Men det finns en annan sida av tacksamheten, som är påtvingad eller har gjorts permanent och som gör att människor som har invandrarbakgrund inte anses ha rätt att klaga eller göra sin röst hörd, skriver Salar Rashid.

Publicerad

Tacksamheten har sin grund i att man visar sin uppskattning för en tjänst eller handling, där vetskapen är att man inte tar något för givet. Samtidigt som man är medveten om att allt har ett pris eller en uppoffring. Det är ett mycket fint sinnestillstånd där man värdesätter något mycket högt.

Tacksamheten har dock som fenomen och sinnestillstånd, i en relation, även en negativ sida. Detta är när tacksamheten befinner sig under ett permanent, oupphörligt och påtvingat tillstånd. I en parts- eller grupprelation kan tacksamheten medföra att den ena parten eller gruppen hamnar i en oföränderlig tacksamhet och skuldposition. Ett förhållande som feminister och genusvetare möjligen skulle definiera som skuld och skam.

Annons
Annons
Annons