Patientsäkerheten sätts alltid främst

Foto: TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Ett antal cancerspecialister under utbildning har på Brännpunkt (12/1) framfört oro för att patientsäkerheten ska bli lidande när onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset måste bromsa sina stora kostnadsökningar. Det är viktigt att slå fast att de omorganisationer som nu görs för att få ekonomin under kontroll alltid först och främst prövas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Patientsäkerheten först, det är den regel som står högst upp i de anvisningar som sjukhusets kliniker ska hålla sig till när man söker nya sätt att arbeta. Alla planer granskas dessutom av sjukhusets chefsläkare och åtgärder som hotar säkerheten släpps inte igenom.

Patientsäkerheten diskuteras även på särskilda, nyinsatta ledningsmöten varje vecka. De mötena är också en del av omorganisationen. Naturligtvis finns det ibland orosmoment och sådant som måste revideras efter vunna erfarenheter, men det är just med sådan prövning som säkerheten hålls uppe. Vi följer också rapporteringen från verksamheten av fel i vården mycket noga.

Annons
Annons
Annons