Annons

Patientmakt ska stärka psykiatrin

Psykiatrin ska ha samma krav och möjligheter som all annan hälso- och sjukvård. Patienter ska därför ha möjlighet att välja vårdgivare. I Stockholms län lägger vi ribban högt – vi ska inte vara nöjda med något mindre än den bästa möjliga vården, skriver sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP).

Under strecket
Publicerad

Från årsskiftet inför vi i Stockholms läns landsting nya regler för valfrihet i psykiatrin. De senaste årtiondena har patientmakt gått från att vara ett nytt perspektiv till att vara ett normalt. Strävan efter ökat inflytande för patienter och brukare är nu något självklart. Vårdvalsreformerna har de senaste åren ytterligare ökat patientens inflytande och valfrihet.

Patientmakten borde vara en självklarhet också inom psykiatrin. För psykiskt sjuka som ofta är i en utsatt position och kan ha svårt att hävda sin rätt till vård är det rentav särskilt motiverat med ett starkare patientinflytande. För personer med en komplicerad diagnos och mer komplexa vårdbehov blir det extra angeläget att kunna påverka sin situation. Att patienter kan bli medaktörer och få redskap att hantera sin sjukdom, och att anhöriga kan bli viktiga samarbetspartner, underlättar för vården. Att välja de vårdgivare som passar bäst, och kunna välja bort dem man inte har förtroende för, ökar också chanserna till en framgångsrik behandling.

Annons
Annons
Annons