Annons

”Patienternas vilja ska inte viftas bort”

Slutreplik från nationalekonomen Mårten Blix.
Slutreplik från nationalekonomen Mårten Blix. Foto: Karl Gabor, jessica Gow/TT
Under strecket
Publicerad

I en replik på mitt debattinlägg delar läkaren Magnus Isacson min slutsats att staten borde ta över ansvaret för den digitala infrastrukturen i vården men invänder mot nästan allt annat. Jag uppfattar hans huvudinvändning som att nätläkare tar väl behövda resurser från primärvården. Jag har förståelse för några av hans argument, däribland att en vårdmodell med fast läkarkontakt som blandar fysiska och digitala besök kan ha många förtjänster. Jag tycker dock avsaknaden av en sådan verklighet på intet sätt kan läggas nätläkarna till last. Det handlar snarare om tillkortakommanden som speglar hur regionerna/landstingen hittills har prioriterat. Det är ingen hemlighet att medborgarna i olika undersökningar uttryckt en vilja att primärvården ska bli mer tillgänglig. Ett önskemål som inte ska viftas bort som ovidkommande.

Ur ett samhällsperspektiv är det absolut centralt att göra en helhetsbedömning – för patienter, för skattebetare och för vårdpersonalen. Det jag har svårast för bland viss kritik mot nätläkare är påståenden om att de skulle vara oetiska. Jag hoppas att det finns samsyn om att de allra flesta läkare främst drivs av viljan att erbjuda hjälp till sina patienter – vare sig det är i den fysiska eller digitala vården. En läkares grundläggande värderingar lär inte ändras bara för att hen sitter framför en dator och kommunicerar med patienter!

Annons
Annons
Annons