Patienternas säkerhet är hotad

STORA LUCKOR I AKUTSJUKVÅRDEN. Antalet specialistutbildade sjuksköterskor har minskat med 5 576 under en tioårsperiod. Inom akutsjukvården är behovet skriande, patienternas säkerhet kan inte garanteras, skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och Ylva Johansson, riksdagsledamot (s), som också anser att landstingens hemsjukvård bör samordnas med kommunernas under ett gemensamt huvudmannaskap.

Under strecket
Publicerad
Annons

Medborgarna förväntar sig hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet i vården. Det kan svensk hälso- och sjukvård oftast leva upp till. Men även om den är bra så finns det också brister. Vi vill här redogöra för några gemensamma ståndpunkter om hur vi vill att vården ska utvecklas.

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Kunskap och kompetens utvecklas ständigt och yrkesroller förändras med detta. Genom att utgå från vårdtagaren kan de olika professionernas kompetens användas för att på bästa sätt möta de behov som finns.

Annons
Annons
Annons