Annons
X
Annons
X

Patienterna måste fritt få välja sjukvård

Vi riskerar att hamna i den märkliga situationen där en svensk patient kan söka vård på ett privatsjukhus i Tyskland, men förvägras motsvarande behandling i landstinget bredvid i Sverige. Nu krävs ny lagstiftning, skriver de moderata politikerna Finn Bengtsson och Christofer Fjellner.

BRÄNNPUNKT | SJUKVÅRD

Att söka vård var man vill är en rättighet och inte något man ska behöva be om lov för.
Finn Bengtsson och Christofer Fjellner

I Sverige är vi överens över partigränserna om en solidariskt finansierad hälso- och sjukvård. En tydlig skiljelinje mellan regeringen och oppositionen syns dock när det gäller patientens rätt till att själv välja vård. Sedan alliansregeringen tillträdde har valfriheten för enskilda patienter ökat betydligt. Vi kan nu inom flera landsting fritt välja bland flera olika vårdgivare – offentligt eller privat drivna.

Under sin tid i regeringsställning stretade Socialdemokraterna emot när patienter önskade få vård i ett landsting utanför sitt eget. Trots reformer är det tyvärr fortfarande alltför svårt för patienter att söka vård i landsting utanför sitt eget. En utredare arbetar därför nu med att se över möjligheten att införa ett fritt vårdval i hela Sverige, vilket är en utmärkt utveckling för att stärka patienters makt.

Samma konflikt finns också i Europaparlamentet, där Moderaterna drivit på för patientens rätt att också söka och få ersättning för vård i ett annat EU-land.

Annons
X

Redan 2004 slog EU-domstolen fast att man har rätt till vård i annat EU-land, oberoende av hur den är organiserad eller finansierad. Men här har ofta byråkratiskt krångel stått i vägen, främst genom kravet på förhandsbesked. Det innebär att Försäkringskassan eller landstinget måste godkänna behandlingen på förhand – något som såklart bromsat utvecklingen.

Men i Europaparlamentet antogs förra året det så kallade patientrörlighetsdirektivet, som stärker och förtydligar patientens rätt att söka och få ersättning för vård i annat EU-land. Av den anledningen är det inte en dag för tidigt att alliansregeringen nu med en departementsskrivelse inlett processen för att göra denna rättighet till svensk lag.

I regeringens skrivelse föreslås att kravet på förhandsbesked nu slopas. Det är utmärkt – att söka vård var man vill är en rättighet och inte något man ska behöva be om lov för. I det tänkta lagförslaget ingår dessutom rätt till ersättningar för kostnader för läkemedel samt ersättningar för viss tandvård och hjälpmedel inom hela EU.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen har ambitionen att den nya lagen ska träda i kraft den 1 oktober 2013. Detta är ett påtagligt framsteg för svenska patienters rättigheter. Men när patienter nu får rätt att söka vård utomlands måste regeringen se till att samma sak gäller för svenska medborgare även inom Sverige. Så är inte fallet i dag.

  Vi riskerar att hamna i den väldigt märkliga situationen där en svensk patient kan söka vård på ett privatsjukhus i Tyskland, men förvägras motsvarande behandling i landstinget bredvid. Nu krävs därför ny lagstiftning som på allvar förverkligar idén om ett nationellt vårdval.

  Socialdemokraterna måste också göra klart om de kommer att verka för patienternas rättigheter eller fortsätta att förhala och förhindra utvecklingen.

  FINN BENGTSSON (M)

  riksdagsledamot

  CHRISTOFER FJELLNER (M)

  Europaparlamentariker

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X