Annons

Patienterna har rätt till rak och ärlig dialog

De flesta tycker att möjligheten till delaktighet i beslut som rör den egna vården är långt viktigare än diskussioner kring olika driftsformer. Det visar en opinionsundersökning som LIF – de forskande läkemedelsföretag – har gjort. Patienterna måste kunna ha en rak och ärlig dialog om prioriteringarna i vården, skriver Anders Blanck, vd för LIF.

Under strecket
Publicerad

Patientens makt i vården har länge varit en fråga som diskuterats inom svensk hälso- och sjukvård. Senast i en artikel av Fredrik Lennartsson, Myndigheten för vårdanalys, på
Brännpunkt 7/1. Att vi som medborgare ska ha rätt att välja vård och få ha inflytande över den vård vi har rätt till kan tyckas vara en självklarhet. Det är inte bara ett bra sätt att utveckla vården och driva vården framåt, det är också i linje med samhällsutvecklingen där människor kräver att få mer makt över den egna vardagen.

Inom kort ska regeringens särskilda patientmaktsutredning presentera några av sina förslag. Bland annat förväntas utredningen föreslå lagstadgad rätt att välja primärvård och öppen specialistvård samt rätt till så kallad second opinion, vilket innebär en möjlighet att bli undersökt av en annan läkare än den man först vände sig till för att få en andra bedömning.

Annons
Annons
Annons