Annons

”Patienter måste få träffa samma läkare”

Patienter med ­banala sjukdomar söker sig till akutmottagningar eftersom där finns mycket personal och resurser. Men  där finns aldrig någon kontinuitet eller uppföljning, skriver Åke Andrén-Sandberg.
Patienter med ­banala sjukdomar söker sig till akutmottagningar eftersom där finns mycket personal och resurser. Men  där finns aldrig någon kontinuitet eller uppföljning, skriver Åke Andrén-Sandberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kostnaden för bra sjukvård är ofta hög men kostnaden för felaktig eller dålig vård är alltid mångfalt större. Patienterna har därför alltid rätt när de efterfrågar att få ­träffa samma läkare för samma sjukdomstillstånd, skriver professor emeritus Åke Andrén-Sandberg.

Under strecket
Publicerad

Åke Andrén-Sandberg

Foto: Privat

Jämfört med många andra länder i väst­världen har vi en hög kvalitet i svensk sjukvård. Kvalitet kan emellertid beskrivas i olika termer, exempelvis teknisk (där Sverige ligger mycket väl till), jämlikhet (där vi är i världstopp) och tillgänglighet (där en förbättring har skett under senare år). På en punkt blir det emellertid drastiskt sämre: kontinuitet i vården. Med det menas att en patient alltmer sällan får träffa samma läkare, och att det vid längre behov av sjukvård kan bli nästan ofattbart många läkare som patienten måste träffa.

Det är i mötet mellan patienten och läkaren (och annan sjukvårdspersonal) som besluten tas om vilken vård patienten skall ha och vilka kostnader det för med sig. Kostnaden för bra sjukvård är ofta hög men kostnaden för felaktig eller dålig vård är alltid mångfalt större. Patienterna har därför alltid rätt när de efterfrågar att få träffa samma läkare för samma sjukdomstillstånd. Läkarna vill också ha kontinuitet i vården och sjukvårdspolitiker och ­ledande sjukvårdsadministratörer talar sig alltid varma för hög patient–läkar-kontinuitet. Avseende de två senare kategorierna rör det sig emellertid ofta om ädelfalskhet med vilket menas att de medvetet säger en sak men gör något annat, alternativt att de inte förstår att de genom sina egna beslut motverkar det de talar för.

Annons
Annons
Annons