Patienter förtjänar alternativ

Under strecket
Publicerad
Annons

Eric Bertholds angriper i en replik på SvD Brännpunkt 11/9 Vårdval Stockholm på grunden att det skulle förutsätta privatiseringar. Så är inte fallet.

Vårdvalet innebär i stället att patienterna ges möjlighet att välja var och av vem vården ska utföras. I Stockholms läns landsting finns i dag både bra offentligt drivna och bra entreprenörsdrivna verksamheter – valet är patientens.

Annons
Annons
Annons