Annons

Patienten har rätt till kunskap

Under strecket
Publicerad

När någon av oss blir sjuk och blir ”patient” vill vi först ha kunskap om sjukdomen och om vad vi själva kan göra, och sedan få kontakt med en läkare som lyssnar, har tid och vetskap om bästa sättet att behandla just min sjukdom. Detta kräver att kunskap skapas någonstans – och att den görs tillgänglig för både patienten och läkaren, kunskap som gäller just mig som individ, med min bakgrund och mina behov. Tyvärr saknas ännu mycket av dessa kunskaper som skulle kunna hjälpa varje patient vid varje besök i vården.

Ett av de viktigaste sätten att skapa kunskap om sjukdom för den enskilde patienten här och nu, är att använda så kallade kvalitetsregister. Idén med kvalitetsregister är oerhört enkel – både vi som arbetar i vården och våra patienter vill veta hur man kan förebygga sjukdomar (då måste man ta reda på orsaker till sjukdom), vilka behandlingar som hjälper, deras risker och vad man själv kan göra för att få bästa livskvalitet, arbetsförmåga etc (då måste man ”registrera” behandlingsresultat hos många tidigare patienter). De kvalitetsregister som byggts upp för att svara bland annat på dessa frågor har vuxit upp som en ”rörelse” i sjukvården och drivs av engagerade grupper av läkare och andra vårdprofessioner med ambition att förbättra sjukvården i Sverige.

Annons
Annons
Annons