Annons
X
Annons
X

Patentjuristers särintresse står emot allmänintresset

SLUTREPLIK | IMMATERIELLA VÄRDEN

Magnus Hallin och Mattias Pierrou från juristbyrån Awapatent hävdar att patent ger bättre konkurrens och lägre priser, men forskningen talar för motsatsen ( Brännpunkt 27/1). Det är ett väl belagt faktum att byråkratin kring patenträttigheter växer, och någon måste betala för det. Som på alla marknader hamnar slutnotan hos konsumenterna, medan de som tjänar på utvecklingen är patentjuristerna. Därför är det också främst patentjurister som försvarar systemet.

Att utforma immateriella rättigheter är en balansgång. Å ena sidan vill vi att innovation ska löna sig. Å andra sidan vill vi inte begränsa konkurrensen genom att i onödan ge enskilda företag monopol på tekniska lösningar.

Huruvida patent ska finnas, och hur de i så fall bör vara utformade, skiljer sig från marknad till marknad. När det gäller de amerikanska mjukvarupatenten visar erfarenheten att den konkurrensbegränsning som de utgör inte balanseras upp av några ökade satsningar på forskning och utveckling. Förmodligen är även de patent- och designskydd som på senare tid orsakat konflikter mellan mobiltelefonutvecklare samhällsekonomiskt olönsamma.

Annons
X

Jag har personligen blivit kontaktad av representanter för små och medelstora svenska företag som observerat att patentsystemet är byggt för att gynna storföretag på bekostnad av nya entreprenörer. För att kunna dra nytta av patentsystemet behöver du nämligen en kassa som är stor nog för att finansiera rättsprocesser och konsulthjälp från patentjurister. Samtidigt utgör det stora antalet befintliga patent på ofta triviala idéer en juridisk risk då det är lätt för en entreprenör att av misstag inkräkta på ett av dem. Små företagare kan bli ruinerade av rättegångskostnaderna när större konkurrenter stämmer dem, även om det är uppenbart att inget patentintrång har ägt rum.

De flesta är överens om att det ska löna sig att vara innovativ. Problemet är att ribban för vad som anses vara en innovation ligger allt för lågt. Mycket av det som Apple och andra storföretag betraktar som innovationer är sådant som vi andra betraktar som mindre förbättringar av redan existerande teknik – förbättringar som skulle göras även utan patent.

KARL SIGFRID (M)

riksdagsledamot

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X