Annons
X
Annons
X

Tove Lifvendahl: Prövande frågor och oartiga streck

På ledarsidan bevakar vi ständigt politiska frågor och skeenden, varför ett valår inte förändrar detta mer än till själva scenombytet. Det är förvisso en scenförändring som har betydelse; både för hur huvudpersonerna agerar och hur omgivningen betraktar dem.

Går det över huvud taget att få dem som innehar eller aspirerar på makten att ta något steg ur sina välregisserade spår? I den pågående tv-serien ”Nyfiken på partiledaren” görs försök att komma närmare personerna bakom partiledarrollen. Det är ingen dålig tv, även om det faktum att en professionell terapeut leder samtalen har skapat orealistiska förväntningar på att dessa personer plötsligt skulle förledas att släppa på sin professionella hållning och bli privata på ett sätt som vore helt orimligt.

Vi är också nyfikna på partiledarna. Ibland hörs röster om att de tillmäts obalanserat stor betydelse. Men partiets främsta ledare är tveklöst den största påverkande faktorn för de externa och interna partikulturerna, och partiledarna har i sina roller exceptionella möjligheter att påverka samhällsdebatten och den politiska utvecklingen.

Annons
X

Vad de kommer att säga under de kommande sju månaderna som utgör resten av årets valrörelser, är emellertid inte en särskilt kittlande fråga. Enskilda utspel kan förstås påverka skeendet och opinionen, och dem lär vi få anledning att återkomma till, men vi är nyfikna på vad de vill alldeles oaktat valrörelsen.

I en tid då den politiska debatten kan beskrivas som ideologiskt klen, fattig på visioner och där vissa har svårt att hålla isär begreppen pragmatisk och taktisk (och där många betraktare också har accepterat detta beteende som mått på förnuft och balans), blir det ännu svårare att urskilja skillnaderna mellan de politiska alternativen och dess förespråkare.

Vi vill veta det som partiledarna inte berättar. Med det avses inte deras privata sorger eller smärtsamma barndomsminnen, utan det som handlar om ideologi och värderingar, och om förekomsten av idéer framåt. Det är frågor och svar som man kanske inte vinner val på 2014, men som trots allt spelar stor roll för de partier som vi har att välja emellan. Till vår hjälp har vi tagit två tidigare SvD-profiler.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Intervjuerna görs av Cecilia Stegö Chilò, mångårig och framgångsrik journalist som verkat både som reporter och ledarskribent i SvD. Ett axplock av hennes tidigare intervjuer finns att läsa på blog.svd.se/ledarbloggen. Därutöver har Cecilia Stegö Chilò bland annat varit egen företagare, vd för Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för Timbro. Under en mycket kort tid var hon Sveriges kultur- och idrottsminister. Idag är hon främst verksam som styrelseproffs.

  Bilderna till intervjuerna är signerade Riber, tecknare och i många år en av SvD:s och ledarsidans starka profiler. Någon vars utgivna karikatyrsamling bär den lika enkla som slagfärdiga titeln ”Oartiga streck”, vilket är en beskrivning på pricken av karikatyrens särmärke och Ribers egen oöverträffade förmåga att skildra en företeelse med kol och färg. (Själv blev jag en gång karikerad av Riber som ett uppstudsigt barn uppflugen i knät på Bo Lundgren. Jag valde att ta det som ett erkännande.)

  Nåväl, det är min förhoppning att vi i denna artikelserie som inleds i morgon ska få ytterligare vitala pusselbitar lagda till den bedömning och analys som kommer att uppta en stor del av samhällsdebatten under den närmaste tiden. Nyfiket och granskande, med både humor och skärpa.

  Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör i SvD. 

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X