Annons
X
Annons
X

Partiledarna debatterar i TV4

Jobben, och framför allt ungdomsarbetslösheten, var det ämne där det hettade till som mest när block ställdes mot block i debatt i TV 4 i kväll. Partiledarna hann också med att diskutera skola, klimat, sjukvården och integration.

Av SvD

Skolan, jobben, miljön och sjukvård är de ämnen som tittarna vill ha debatterat. Ytterligare ett ämne ska debatteras, som tittarna får ringa och rösta fram.

Debatten kommer att funka så att en coach i vardera block håller koll på varje fråga, säger programledaren Peter Jihde.

– Svenska elever verkar bli lite dummare. En fullsatt glob kvalar inte in till gymnasiet, säger Jihde.

Annons
X

– Skolinspektionen rapporterade i dag att det är dålig kunskap i skolan, enligt programledare Jenny Östergren.

Utbildningsminster Jan Björklund, (FP) börjar med att berätta om alliansens förslag för mer kunskap i skolan.

Yrkesutbildningar med mindre teoretiska ämnen eller högskolekompetens i alla gymnasieutbildningar blir snabbt i fokus.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  V-ledaren Ohly:

  – Jag tror att Björklund är den första i historien som inte har som ambition att höja kunskap i skolan i allmänhet. Ni minskar kraven på kunskap för att ni ser skolan som yrkesutbildning istället för medborgarutbildning.

  – Bakgrunden är att i det gymnasiet som skapades misslyckas en tredjedel av varje årskull. Det beror på att man ställt kraven att alla ska tvingas läsa in akademisk behörighet, säger Björklund.

  – Alla vill inte bli akademiker. Vi måste uppvärdera yrkesutbildningarna, fortsätter han.

  Jan Björklund låter som en tunnelbanechaufför som säger se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Dörrarna för unga stängs hela tiden, med färre högskoleplatser, säger Ohly.

  Björkund påstår då att vi växlar från teoretiska krav till yrkeskunskap.

  Ohly: vi vet att morgondagens arbetsliv ställer större krav än ni låtsas om.

  Centerledaren Maud Olofsson säger att det är viktigt att minnas att de som ska anställa unga säger att de behöver mer lärlings- och yrkesutbildningar. Hon menar också att alliansen stärkt komvux och förstärkt utbildningsväsendet.

  Socialdemokraternas Mona Sahlin begär ordet.

  – Vi som varit arbetarparti under många decennier vet att erövra utbildning år arbetare och arbetares barn är viktigt.

  – Det är inte så att du minskar kunskapskraven på teoretiska linjer, inte på yrkeslinjer. Vadan detta förakt mot att ha möjlighet att gå vidare?

  Björklund: Komvux byggs ut väldigt kraftigt. Självklart är det till för att läsa upp studieresultat.

  – Förnekar ni att ni försvårat att läsa upp på komvux?, undrar Sahlin.

  Då svarar Björklund att man inte ska kunna läsa upp om man fått godkänt på en kurs.

  – Man ska inte kunna läsa om och om igen tills man får högsta betyg. Då får man istället tenta upp, säger Björklund.

  Peter Eriksson (MP) säger att han fått höra av industrin att man är orolig för förändringarna de borgerliga vill genomföra.

  Reinfeldt: - En verklighet är elever som hoppar av. De tappar självkänsla. Återkommande kritik i småindustrin är att det är för lite yrkeskunskaper för att direkt få ett jobb.

  Nästa debattämne blir jobben.

  Idag är 90 600 fler arbetslösa än för fyra år sedan, säger Jihde.

  – Det är viktigt att se och ha nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet, säger Sahlin.

  Hon framhåller att de rödgröna satsar stort mot ungdomsarbetslösheten.

  – Istället för att smeta upp små arbetsgivaravgiftsänkningar tar vi i rejält och slopar arbetsgivaravgiften för unga. Vi måste investera oss ut krisen, säger Sahlin.

  Reinfeldt: Det som ger jobb är att hålla ihop ekonomin och inte lova för mycket.

  Han menar också att de slopade arbetsgivaravgiften för flera år sedan, med nystartsjobben.

  – Den reformen är bra, en redan gjord, säger Reinfeldt.

  Sahlin framhåller aktiva insatser för de arbetslösa.

  – En tredjedel av arbetslösa unga har inte fullgjort gymnasiet. De behöver en öppen dörr. Varför får de inte hjälp från dag ett, säger Sahlin.

  Enligt Reinfeldt får många visst hjälp dag ett.

  Fyra av tio får ingen hjälp, säger Sahlin

  Olofsson: Med er politik får en liten företagare 35 000 i ökade kostnader per år för att anställa en ung, det är mycket för en liten företagare.

  Hon kritiserar också att rödgröna vill ta bort rut-avdraget.

  – Peter Eriksson menar att de föreslår en rejäl sänkning av arbetsgivaravgift till småföretagare.

  – Varför säger ni nej till det, Maud Olofsson?

  – Vi har sänkt avgifterna och skatterna, säger Olofsson.

  Hägglund: Det är viktigt att fundera över vilken sida tar ansvar för svenska ekonomin som helhet? Är det de som ropar på mer, snabbare och hade tömt våra förråd, eller de som har sett till att Sverige står stadigt och andra sneglar avundsjukt på Sverige.

  Enligt Ohly har arbetslösheten ju ökat med alliansen.

  Björklund talar om förmögenhetsskatten, som han menar under socialdemokraterna drev förmögna svenskar ut och framgångsrika företag ut ur Sverige.

  – Mona Sahlin svara att det är rimligt att betala för att bygga en starkare välfärd.

  – Också de rika behöver ett jämställt samhälle, säger Sahlin.

  – Nu handlar det om människosyn.

  Reinfeldt säger att de rödgröna underfinansierat sin budget med 20 miljarder.

  – Den ansvarslösheten är väldigt allvarlig. Man undrar vilka löften ni ska svika.

  – Enligt Peter Eriksson är det istället så att det kommer att finnas hål i budgeten efter valet på söndag.

  –Sverige har nu starkast finanser i hela Europa, säger Reinfeldt.

  Nu ska partiledarna prata klimat.

  De startar med plånboksfrågan bensin:

  – Maud Olofsson: Vi har under mandatet höjt koldioxidskatten, men vi sänker andra skatter för att vanliga människor med vanliga inkomster ska kunna vara miljövänliga. Man ska ha råd att köra elbilar, inte minst på landsbygden som saknar ekonomin.

  Enligt Olofsson kommer alliansen att kunna nå sina miljömål, men det kommer inte de rödgröna.

  Eriksson: De mål vi satt upp är det som är nödvändigt för att lära av klimathotet.

  – Vi använder åtgärder vi vet har effekt, som bensinskatt och stora investeringar till exempel järnvägar, för att ställa om till ett grönt samhälle, säger Eriksson.

  Olofsson: Vi har satt upp ett mål med minskade utsläpp 40 procent, och redovisar hur det ska minskas. Men ni kan inet redovisa mer än 10 procent av era mål, säger Olofsson.

  Eriksson: vi har en rad åtgärder som regeringen säger nej till. Vi redovisar vad vi gör den här mandatperioden och sen ska vi gå vidare nästa mandatperiod, säger Eriksson.

  Reinfeldt säger då att Sverige satt ett 40-procentsmål som de tillsammans med Tyskland är världsledande om att ha satt.

  Maud Olofsson om kärnkraft: Om man vill minska kärnkraft måste man öka annan förnyelsebar energi.

  Han menar att Sverige har den mest offensiva energipolitiken.

  Enligt Peter Eriksson beror Sveriges höga andel av förnyelsebar energi på att vattenkraften är utbyggd, men att politiken inte alls är offensiv.

  Sahlin: Vårt besked tillsammans är att vi ska bygga upp ett överskott av el - vi ska investera. Och vi ska stänga kärnkraft i den takt vi kan. Så tar vi ansvar.

  Hägglund menar att det är sant att Sverige har förhållandevis låga utsläpp, och att man ska fortsätta se till att det är så.

  – Vad händer när vi stänger av de maskiner som producerar hälften av vår el idag? frågar sig Hägglund

  – Vi behöver säkerställa att vi har den energi som behövs för att driva vår industri i framtiden, säger Hägglund.

  Sahlin säger att de inte vill ge ett årtal då kärnkraften ska avvecklas.

  – Maud Olofsson: Ni är ju inte överens om energipolitiken. Det viktiga att säga till industrin är att man måste få långsiktiga regler. Då kan man inte hatta runt som ni sa.

  Ohly: Ni är som sämst på energipolitiken. Ni vill inte använda styrmedel. Ni vill inte bygga järnvägar. ni har en miljöpolitik som inte går ihop

  Peter Eriksson anklagar Maud Olofsson för att ”ljuga för mycket”

  Olofsson säger att de fördubblat investeringarna i järnvägen under deras mandatperiod.

  Nu ska det handla om sjukvården och vårdköerna.

  – Det är viktiga frågor att korta väntetiderna, säger Hägglund

  – När vi kom till var det första att organisera för att se vilka som stod i köerna. Sen har vårdkörena minskat. Vi har halverat de som väntar för länge, säger Hägglund

  Sahlin: En lögn är en lögn. För sjuka är två system viktiga - vård och sjukförsäkring. När det gäller vård har vi tagit fram 12 miljarder de närmaste två åren. Bi har också visat hur akutvården ska bygges ut. De sjuka behöver också en trygg sjukförsäkring.

  Hägglund svarar att alliansen infört kömiljard som får snabba och effektiva resultat.

  – När det gäller vårdcentraler minskade vårdcentralerna och under vår mandatperiod har det tillkommit 200, säger Hägglund.

  Sahlin svarar att de accepterar vårdkömiljarder, men undrar om Hägglund ser den situationen där personal säger upp sig i brist på arbetskamrater. Hon undrar också varför cancersjuka måste leva på socialbidrag.

  Hägglund: Vi har förändrat ett system som innebar mekanisk förhandspensionering till långdragna sjukskrivningar till att ge människor en möjlighet att komma tillbaka. Men man ska få sjukförsäkring om man behöver, säger Hägglund.

  Ohly: 40 000 har utförsäkrats med er politik, många mycket sjuka. Ni behandlar människor som schackpjäser i ett spel. En av de viktigaste frågorna är: vilken människosyn har vi?

  Maud Olofsson: Försäkringskassan gör ingen annan bedömning av cancerpatienter än tidigare. Vi vill få in dem på arbetsmarknaden som är utstötta,

  Sahlin säger då att enligt Försäkringskassan utförsäkras 35 000 till nästa mandatperiod om alliansen vinner.

  Nu handlar det om privatvård. Ohly kritiserar att vårdbolagens vinster går ut till aktieägare istället för till fler vårdpersonal. Han kritiseras också att den stopplag som ska skydda utförsäljning av regionsjukhus.

  Reinfeldt svarar:

  I grunden vill vi ha skattefinansierad vård. Det ska inte säljas något akutsjukhus eller universitetssjukhus, säger Reinfeldt.

  Sista ämnet blir integration:

  Mona Sahlin definierar de största problemen

  – Integration handlar om att arbetsmarknaden diskriminerar att flyktingmottagandet fungerar dåligt och att få kommuner fått

  Olofsson: viktigast är jobbet. Att de som kommer hit från andra länder får jobb. det tar sju år att få jobb efter man kommit till Sverige, det är inte acceptabelt.

  Hon framhåller att regeringen sett till att man kan jobba som asylsökande, och har förstärkt samhällsintroduktionen.

  Björklund kritiserar att man tror at man måste at om han de som kommer till Sverige.

  Peter Eriksson säger att de har konkreta förslag, till exempel att utvidga rot för att även gälla flerfamiljshus

  – Många områden är nedslitna, och vi håller på att skapa stor segregation, säger han.

  Björklund svarar att de områden måste blandas från bara hyresrätt till även bostadsrätter.

  Sahlin anklagar Björklund för at stigmatisera de områdena.

  Olofsson: När man kommer till ett nytt land måste man kunna försörja sig. Ni har stängt folk ute från det.

  Ohly säger att han håller med om att jobben är en nyckel, men att Olofsson misslyckas med det eftersom det inte finns fler jobb att söka.

  Reinfeldt säger att många som kommer till Sverige är analfabeter och andra är högutbildade, men att Sverige behandlar dem olika.

  Sahlin säger att de fr många år sedan skiftat i integrationspolitiken.

  Nu ska varje block berätta sin version av Sverige. De rödgröna börjar.

  Peter Eriksson: Vi vill modernisera Sverige, vi satsar hundra miljoner på att bygga ut järnväg och kollektivtrafik. Vi vill modernisera bostäderna.

  Sahlin: Vi har en jämställd arbetsmarknad, där kvinnor kan jobba heltid. Vi har en vård efter behov och inte plånbok och där jämlikhet råder.

  Ohly: Människor är olika och ska behandlas olika. Rika ska betala lite mer för att de som inte har den förmånen får det lite bättre. Då behöver vi ta ut mer skatter

  Sen är det alliansens tur:

  Hägglund: Ett mänskligare Sverige. Vi har pratat lite om skolan. Det kommer att finnas en skola med tidigare uppföljningar och tidigare insatser och stöd.

  Björklund: Jag vill att Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna. Vi måste fortsätta med arbetslinjen. Vi måste höja kunskapen i skolan. Då får vi mer resurser och kan ta hand om våra gamla.

  Olofsson: ett grönt och företagsvänligt Sverige, där det är lika naturligt att vara förtagare som anställd. Det är ett grönt Sverige med elbilar. Ett jämställt Sverige där kvinnor och män har samma möjligheter.

  Reinfeldt: Arbetslinjen är svaret - och den måste vara bred.

  SvD.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X