Annons
X
Annons
X

Partiledardebatt i riksdagen

Med ett år kvar till valet stiger temperaturen i riksdagen. I årets sista partiledardebatt argumenterar de sju partiledarna för sin politik.

SvD.se rapporterade direkt från riksdagsdebatten.

Foto: RIKSDAGEN

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inleder med att kommentera EU-parlamentsvalet.

– Sverige går mot strömmen och gör ett ryck uppåt i valdeltagandet. EU-medlemsskapet har sjunkit in svenska folkets medvetande och vi har förstått nyttan med EU, säger Reinfeldt.

Han berömmer även Marit Paulsen som EU-valets mest skinande stjärna och tar upp ungdomsgenerationens beslut att rösta för frågor rörande integritet, internet och datorer.

Annons
X

– Deras känsla är att vuxna inte ser, inte finns närvarande.

I dag är det exakt 14 dagar tills Sverige tar över ordförandeposten i EU. Reinfeldt berättar att han under torsdagen och fredagen kommer att sitta i möten om förberedelserna inför uppdraget.

– Det som är vår ambition i Sverige är också vår ambition i Europa.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En av EU-ordförandets stora utmaning är den fortsatta hanteringen av krisen. Han framhöll också att utrymmet i Europa för budgetstimulanser är slut. Det är sparpaket som nu gäller. Men detta har Sverige hittills lyckats undvika genom regeringens ansvarsfulla politik.

  – Det är inte över än. Vi lever mitt i den. Nu handlar det om att återföra till balans. Det handlar om att inte skicka notan på framtiden.

  Andra frågor är enligt Reinfeldt Lissabonstrategins fortsättning, kvalitet i utbildning, stöd för at tkomma vidare i arbetslivet, skydda marknaderna mot protektionism. Statsministern poängterar även att klimatfrågan kommer att vara central.

  – Hela Sverige bär detta ordförandeskap. Man kommer att titta på om vi som nation står upp mot detta ansvar att bära ordförandeskapet. Vi kan alla bidra till det, avslutar Fredrik Reinfeldt.

  En mästrande och statsminister, konstaterar S-ledaren Mona Sahlin i inledningen av sin replik och riktar skarp kritik mot bland annat regeringens arbetsmarknadspolitik.

  – När ska du ta ansvar för de faktiska konsekvenserna av din politik? Det börjar bli dags för det nu, säger hon och högljudda applåder hörs i riksdagen.

  I en replik från V-ledaren Lars Ohly riktas kritik mot regeringens bostadspolitik.

  – Jag ifrågasätter hur Vänsterpartiet ska lyckas med sina löften. De har inga konkreta idéer eller förslag. Jag ifrågasatte det, men fick inga svar, kontrar Fredrik Reinfeldt.

  MP:s Peter Eriksson tar upp den nyligen nerlagda korruptionsutredningen mot JAS-affären och vill veta vad regeringen tänker göra för att säkerställa att den svenska rättsstaten behåller sitt förtroende.

  – Hur skulle det gå om jag sa att en överåklagare haft fel. Vi får hålla isär våra roller, säger statsministern.

  Mona Sahlin (S) inleder sitt anförande med att ta up valet i Iran och poängterade att det är viktigt att iranierna får den demokratiska rätten att välja sin ledare.

  Hon pratar också om valdeltagandet i EU-valet.

  – Äntligen lämnade diskussionen ja och nej och visade på att det går att föra en levande debatt om EU, säger Sahlin.

  Hon framhåller i sitt anförande vikten av att ta hand om Sveriges unga, som nu möter en arbetslöshet som är en av de högsta i Europa.

  – För oss som sitter på besluten är det bråttom att bry sig. Jag vill att landets ungdomar ska ha en bra utbildning, gärna en högskoleutbildning.

  Det handlar, enligt Sahlin, om att ge unga chansen till fasta jobb och därmed möjligheten att kunna planera sitt liv. Hon uttrycker oro för hur ungdomar ska få chans till utbildning och jobb och menar att lösningen är en utbyggnad av högskola och komvux, men också att bygga järnväg och hus och skolor som slukar mindre energi.

  – Utbildning är bättre investerade pengar än socialbidrag till arbetslösa. Bygg studentbostäder, det ger jobb till byggnadsingenjörer, byggargetare och arkitekter och de unga får bostad hellre än skattesänkningar till miljonärer, avslutar Sahlin sitt anförande.

  Reinfeldt är kritisk i sin replik och tycker att S-ledarens argumentation saknar lösningar på problemen.

  – Den som inte svarar på hurfrågan kan hålla många vackra anföranden, men det är där socialdemokratin har sina största problem, säger Reinfeldt och kommenterar att Sahlin verkar ha gjort begreppet ”mästrande” till dagens ord.

  Nästa replik är från Centerledaren Maud Olofsson som menar att S brister i argumentationen för hur man ska lyckas minska koldioxidutsläppen med nio miljoner ton.

  – Min slutsats är att antingen vet ni inte, eller så döljer ni något. Hur hög blir bensinskatten? Ska ni höja skatten för verkstadsindustrin? Ska ni stoppa allt flyg norr om Sundsvall, undrade hon.

  – Sverige har kommit långt, men det som fattas är de stora branschprogrammen, klimatinvesteringsprogrammen där har vi oändligt högre ambitioner och resurser eftersom vi inte sänker skatterna, svarar Mona Sahlin.

  Fp-ledaren Jan Björklund vill fortsätta diskutera ungdomsarbetslösheten. Han jämför med utländsk arbetsmarknadspolitik där elever blir lärlingar och sedan fast anställda och kritiserar S-reformen som ställer krav på att alla gymnasieutbildningar klarar en teoretisk del som ger behörighet till högskolan.

  – Svenska unga går teoretiska utbildningar och tar sig in på högskolan där de hoppar av. Därav ungdomsarbetslösheten. Det är dags att återupprätta lärlingsutbildningarna, säger Björklund.

  Mona Sahlin säger sig hålla med om poängen i att stärka yrkes- och lärlingutbildningar men försvarar tanken med en teoretisk grund.

  – Att stärka yrkesutbildningar i gymnasiet och komvux är viktigt, men hur stärker man det om man omöjliggör för många att läsa vidare på högskolan? Det är inte de smarta som tar sig vidare, utan de som får möjligheter, säger Mona Sahlin.

  Nästa talare är Maud Olofsson som börjar med att kommentera valdeltagandet i EU-parlamentet och reflekterar över Piratpartiets framgångar.

  – Jag tycker vi ska föra en diskussion med Piratpartiet. Frågorna om integritet är viktiga för ungdomar och den liberala gruppen, säger hon.

  Folkpartiledaren Jan Björklund konstaterade nöjt att EU-valet inte innebar att regeringen bestraffades av väljarna utan att det i stället drabbade oppositionen, eftersom alliansen sammantaget fick högre resultat. Som alla andra partiledare tolkade han också resultatet som att det nu är viktigt att börja lyssna på den yngre generationen.

  Han kritiserar oppositionens ekonomiska politik och efterlyser gemensamma besked om skattepolitiken och på vilket sätt höjd skatt skapar fler jobb. Regeringens jobbavdrag har däremot skapat fler jobb, framhåller han. Mona Sahlin bestred detta och krävde besked om varför pensionärerna ska betala mer skatt än löntagarna.

  – Även Socialdemokraterna accepterar skillnaderna. Med jobbavdrag blir det mer jobb och då skapar vi mer resurser som kan komma andra till del, säger Björklund.

  Lars Ohly fortsatte sitt gratulerande och gratulerade Björklund för att ha sänkt kunskapsnivån i Sverige.

  – Om sjunkande kunskapsnivå är något att gratulera så är det oppositionen som ska gratuleras för de senaste 20 årens skolpolitik, svarar Jan Björklund.

  Göran Hägglund (KD) avvek tydligt från övriga partiledare i sin analys av Piratpartiets framgångar i EU-valet.

  – Under valrörelsen fördes en intensiv debatt om upphovsrätten på nätet och människors integritet. Viktiga frågor, sade Hägglund men gjorde klart att Kristdemokraterna inte delar partiets uppfattning om upphovsrätten.

  – Därför vänder jag mig till de trendkänsliga som nu enlig uppgift håller på att vända i frågan. Mona Sahlin. Det är säkert uppiggande och roligt att sälla sig till en ungdomlig rörelse av uppkäftiga nätproffs. Men har inte vi ett större ansvar än så?

  – Vi måste se till realiteter och konsekvenser. Om S inte tycker att upphovsrätten ska gälla på nätet, hur kan man då försvara patentskyddet. Eller är det bara kulturarbetare som inte ska få betalt för sitt arbete i ett socialdemokratiskt Sverige?

  Huvuddelen av sitt anförande ägnade Hägglund åt att summera egna framgångar med den så kallade kömiljarden, som syftar till att belöna landsting ekonomiskt för att minska köerna till vården.

  Enligt Hägglund börjar politiken nu ge effekt. Sedan i höstas har köerna halverats.

  – I september väntade 97 000 på vård längre än de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver. I april var de 43 000, det är mer än en halvering. Under 12 år av socialdemokratiskt styre hände inget annat än att köerna växte, sade han.

  I sin replik valde Mona Sahlin att hänvisa till nyheten om att vårdval Stockholm gör att vårdcentralerna prioriterar lindrigt sjuka eftersom de är patienter som hanteras snabbt och kostar lite.

  Lars Ohly fortsatte i sin replik, sin vana trogen, att gratulera Göran Hägglund för årets insatser som enligt Ohly lyckats gett barn och vuxna sämre levnadsvillkor.

  I sitt anförande började V-ledaren sedan med att ta upp situationen både i Iran och i Israel-Palestinakonflikten.

  ”De viktigaste internationella frågorna just nu”, sade Ohly och gick sedan över till behovet av förändring även i Svensk politik.

  Det handlar, enligt Ohly, om en förändrad socialförsäkring, en förändrad tandvårdsreform, lösningar på hem- och bostadbristen, ett nytt bostadsinvesteringsstöd och en ny miljö- och klimatpolitik

  – Det är inte kostsamt, utan lönsamt att ställa om. Och allt ska göra med ett fministiskt perpektiv, vilket är alliansregeringens sämsta gren, säger Ohly och tillägger att löneskillnaderna har ökat med tusen kronor i månaden sedan valet 2006.

  I en kritisk replik menar Maud Olofsson (C) att Ohlys resonemang helt saknar uppgifter om Vänsterpartiets plan för att finansiera alla förändringar.

  Sist ut är miljöpartiets Peter Eriksson som börjar med att reflektera över de grönas framgångar i Europa.

  – Men det är inte ett dugg förvånande att Piratpartiet skördar segrar när regeringen agerar som den gör, säger Eriksson.

  Med hjälp av två exempel på personer som hamnat mellan stolarna i rehabiliteringskedjan fortsatte Peter Eriksson sedan att kritisera regeringens politik kring socialförsäkringsfrågor.

  Följ riksdagsdebatten på webb-tv riksdagen.se

  och TT

  Annons
  Annons
  X
  Foto: RIKSDAGEN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X