Partikel kan förklara schizofreni

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska forskare har gjort en upptäckt som kan bli en vägvisare i den framtida forskningen kring schizofreni. Hos 22 av sjuka schizofrenipatienter har en partikel som varken verkar vara en bakterie eller ett virus hittats.

– Sannolikt rör det sig om delar av något kroppseget material som stötts ut i ryggmärgsvätskan, säger professor Lennart Wetterberg på Karolinska Institutet.
Han är ansvarig för fynden som publiceras i tidskriften Neuroscience Letters.
Partiklarna som fångats upp av ett svepelektronmikroskop ska nu granskas närmare för att se om de kan knytas till någon viss signalsubstans i hjärnan.
Lennart Wetterberg planerar också studier av barn med schizofreni för att se om partikeln finns redan tidigt i sjukdomsförloppet.
Upptäckten av den hundratusendels milimeter stora partikeln kan kanske förklara orsaken till den gåtfulla sjukdomen som drabbar omkring en procent av alla svenskar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons