Annons
X
Annons
X

Partierna informerade om vapenfabrik

Uppgifterna om hur FOI i hemlighet hjälpt Saudiarabien att planera bygget av vapenfabriken har väckt kritik bland politiker, men hemliga handlingar som Ekot tagit del av visar att projektet redovisades i detalj för Exportkontrollrådet vid ett möte den 5 maj 2010.

Av TT
(uppdaterad)

En hemlig promemoria om att renovera och modifiera pansarvärnsvapen inom projektet Simoom avslöjar också att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), efter att ha övergett planerna på att driva projektet i ett bulvanföretag, hittat ett annat företag för uppgiften: Grontmij AB, uppger Ekot.

Grontmij Installationspartner AB hade 21 april begärt ett förhandsbesked om att få uppföra anläggningen. FOI skulle fungera som rådgivare till det saudiska försvarsdepartementet och som konsult till de svenska leverantörerna.

Det sägs bland annat att företagets kompetens har sitt ursprung från tiden då verksamheten tillhörde staten (Fortifikationsverket).

Annons
X

Grontmij ska koordinera svenska och utländska underleverantörer. Större svenska underleverantörer är Chematur AB, Saab Bofors Dynamics och Eurenco Bofors AB.

Att uppföra de åtta byggnaderna beräknas pågå fyra-fem år. Sedan tar det ytterligare några år innan de är i operativ drift. Värdet på projektet uppgår till tre-fyra miljarder kronor och genererar 2 000 årsarbeten.

Projektet syftar till att skapa en säker hantering av explosivämnen baserad på svensk modell samt att utbilda personal i båda länderna.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Björn Leivik (M) som var med på mötet säger till Ekot att det inte blev så mycket resonemang, eftersom det fanns ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien.

  – Det var det som reglerade upplägget och det kunde inte vi ha några synpunkter på.

  Den hemliga promemorian visar också att företaget Grontmij AB skulle leda projektet, med FOI som konsult. Niklas Sörensen, vice vd på Grontmij, vill inte svara på frågor utan hänvisar till FOI.

  – Det är de som har kommunikationsansvaret i den här frågan. Det tänker inte jag ta på mig. Du får prata med generaldirektören på FOI, säger han till Ekot.

  Lars Ångström var Miljöpartiets ledamot i Exportkontrollrådet 2010 då planerna på de saudiska fabrikerna togs upp.

  Han minns det väl och ångrar i dag, med facit i hand, att han inte förde informationen vidare till språkrören. I stället fick han tillsammans med några andra ledamöter igenom att saken skulle komma tillbaka till rådet om planerna skulle bli verklighet.

  – Detta var långt mer omfattande och långtgående än någon affär tidigare med Saudiarabien. Men det var bara uppe som ett informationsärende och det fattades inget beslut, säger han.

  – Vi fick ett löfte om att det skulle komma tillbaka om det skulle bli aktuellt med ett beslut.

  Trots sekretessen har Ångström informerat språkrören om kontroversiella beslut, exempelvis om alla exportbeslut till Saudiarabien där han har reserverat sig. Men inte i detta fall.

  – Gång efter gång fattades majoritetsbeslut om export till Saudiarabien, med argumentet att det ingåtts ett avtal 2005 och att de är en naturlig följd, säger han.

  Else-Marie Lindgren (KD), ledamot i rådet under förra mandatperioden, var inte med vid det aktuella mötet. Men hon har vid flera tillfällen tagit upp exporten till Saudiarabien med partiets statssekreterare Jakob Forssmed.

  – Jag har varit tveksam i många fall, säger hon.

  Hon hoppas att avslöjandena nu skyndar på arbetet med att ta fram ett nytt regelverk.

  Jan Andersson som var Centerpartiets ledamot under perioden har inte informerat partiet.

  – Det är rödstämpel på detta och det är jag noga med. Jag har aldrig brutit mot sekretessen, säger han.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X