Annons

”Partier i båda blocken bär ansvar för skolmarknaden”

Foto: Henrik Isaksson/TT

Ansvaret för bristerna i den marknadsstyrda skolan är fördelat på bägge sidor av blockgränsen, visar vi i en ny rapport. Det kan göra det lättare för partierna att gemensamt åtgärda problemen, skriver German Bender och Sten Svensson.

Under strecket
Publicerad

Den 27 april presenterades Björn Åstrands utredning ”En mer likvärdig skola”, som visar hur klyftorna vidgats i den svenska skolan sedan början på 1990-talet. Eleverna har blivit alltmer uppdelade på olika skolor efter socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund, och de elever som har störst svårigheter att klara skolan har blivit fler och har dessutom svagare resultat. Utredningen lämnar flera bra förslag som – om de genomförs – skulle vara ett första steg mot att återta den likvärdighet som kännetecknade vårt skolsystem fram till början av 1990-talet.

Det var nämligen då skolpolitiken lades om 180 grader upp av den borgerliga regeringen under ledning av Moderaternas partiledare Carl Bildt. Besluten togs mycket snabbt, utan utredningar, utan stöd i forskning och utan nämnvärd offentlig debatt. Bildt-regeringen såg även till att undanhålla en OECD-rapport som redan 1992 riktade skarp kritik mot Sveriges planer på genomgripande förändringar av den svenska skolan.

Annons
Annons
Annons