Parthenonfrisens museum har allt - utom frisen

Under strecket
Publicerad
Annons

NOTERAT | Aten

Strax sydost om Atens borgklippa har det nya Akropolismuseet nu vuxit till sin fulla höjd och glashöljet är på plats. Det ska rymma allt arkeologiskt material, mer än 4 000 objekt, som härrör från Akropolis och av vilket bara en liten del kunnat visas i det otidsenliga gamla museet uppe på klippan.
Många svårigheter, inbegripet rättstvister, försenade byggstarten och ännu vågar ingen riktigt fastslå när allt ska vara färdigt. Främsta skälet till förseningen var dispyter om resultatet av den arkeologiska undersökning som först företogs på platsen. Den lade i dagen en urban miljö som utan avbrott varit befolkad från 500-talet f Kr till 1100-talet e Kr men som främst speglar stadens mindre grundligt studerade senantika skeden.
Att bygga här vore ett helgerån, rasade kritikerna.
En ny arkitekttävling utlystes och problemet löstes så att utgrävningsområdet elegant inkorporeras med museet och kan ses dels från utskjutande altaner, dels genom glasade öppningar i golvet.

Annons
Annons
Annons