Annons

Parapsykologi inget etablerat fenomen

Publicerad

Finns tankeöverföring? Från professor Etzel Cardeñas artikel
på SvD Brännpunkt 31/10 ges läsaren intrycket att svaret på frågan i princip är ja. Cardeña hänvisar till en artikel i den prestigefyllda tidskriften Psychological Bulletin som enligt artikelförfattarna visar ett starkt statistiskt stöd för tankeöverföring (ofta kallat psi) där slumpfaktorn beräknats till mindre än 1 på 10 miljoner.

Vi är starkt kritiska mot att man kan dra så säkra slutsatser om psi. Vi har båda specialiserade kunskaper inom området som forskare (Westerlund under många år) och som sakkunnig vid tillsättandet av professuren i parapsykologi vid Lund universitet (Montgomery).

Annons
Annons
Annons