Annons
X
Annons
X

Papporna måste få rätt till hälften av dagarna

Miljöpartiets målsättning när det gäller föräldraförsäkringen borde sträcka sig längre än till att göra den tredelad. Eftersom MP är ett feministiskt parti bör frågan om en tudelning skrivas in i partiprogrammet, skriver flera miljöpartister.

Ska en tredje pappamånad införas? Nej, säger Moderaterna. Ja, säger partiets tungviktare Anders Borg och Hillevi Engström.
Ska en tredje pappamånad införas? Nej, säger Moderaterna. Ja, säger partiets tungviktare Anders Borg och Hillevi Engström. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

BRÄNNPUNKT | MP:S KONGRESS

Otaliga pappor vittnar om hur deras föräldraskap och rätt till tidig anknytning ifrågasätts av omgivningen.

Den viktigaste fråga under Miljöpartiets kongress är ett nytt partiprogram, där visioner och grundläggande värderingar slås fast. Partiledningens målsättning har varit ett hållbart partiprogram som ska vara lika relevant om tio år som det är idag. Mot denna bakgrund är det förvånande att visionen om en jämställd föräldraförsäkring inte sträcker sig längre än till en tredelning.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti och har sedan det grundades arbetat för ökad jämställdhet. När det gäller föräldraförsäkring har Miljöpartiet legat i framkant och driver idag en tredelad föräldraförsäkring med möjlighet att överlåta en del till en annan vuxen som står barnet nära. Som ett första steg är en tredelning en bra och rimlig lösning. Men ett partiprogram ska vara en visionär text som ska staka ut vägen till det samhälle vi gröna vill förverkliga. Det är vår fasta övertygelse att en tredelad föräldraförsäkring är införd i Sverige inom tio års tid, då kan det knappast kallas en vision.

Annons
X

Under våren har röster höjts för en ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen. Bland annat har Folkpartiet delvis svängt i frågan och jämställdhetsminister Maria Arnholm har ställt dörren på glänt. Även kraven på en tredelning hörs tydligare. Från fackförbundshåll vill bland annat LO och TCO tredela försäkringen. Samtliga är överrens om att om vi ska komma till rätta med mycket av den ojämställdhets som kvarstår, inte minst löneskillnaderna, så är uttaget föräldraförsäkringen en viktig nyckel.

När föräldraförsäkringen infördes 1974 var syftet att göra det ekonomiskt möjligt för föräldrar att under en tid stanna hemma från arbetet när barnet är fött. Redan då var tanken att hälften av dagarna var ämnade åt respektive förälder, men 99,5 procent av föräldrapenningdagarna betalades ut till kvinnor. Idag, nästan 40 år senare, tas cirka 24 procent av dagarna ut av män. Ökningen i mäns uttag av föräldraledighet har haft ett tydligt samband med införandet av den första och andra så kallade pappamånaden i början av 90-talet.

Miljöpartiet har som mål att arbetsmarknaden ska vara jämställd och att alla barn ska ha rätt till alla sina föräldrar. Ett av de största hindren för att uppnå de målen är synen på kvinnan, mamman, som den primära föräldern och pappan som sekundär. Otaliga pappor vittnar om hur deras föräldraskap och rätt till tidig anknytning ifrågasätts av omgivningen och tyvärr ofta av sjukvården. Men mammans primäransvar tar sig också uttryck genom att det oftast är hon stannar hemma när barnet är sjukt. Det är också kvinnor som oftare väljer att gå ner i arbetstid upp till barnets åttonde levnadsår.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Föreställningen att kvinnan är den primära föräldern innebär inte bara att löneskillnaderna på arbetsmarknaden bibehålls. I förlängningen innebär det att pappor får en sämre kontakt med sina barn och barn med sina pappor. Tydligast visas detta i statistiken i vårdnadsmål, där den förälder som tillbringat mest tid med barnet oftast är den som får vårdnaden. Alltså sällan pappan.

  För att komma bort från detta är uttaget av föräldraförsäkringen central. TCO:s senaste undersökning visar att dagens utveckling leder till jämt uttag först om 51 år. Den enda beprövade metod som har lyckats öka mäns uttag av föräldradagarna är att vika dagar till respektive förälder. För att uppnå ett helt jämnt uttag blir det alltså rimligt att en individualisering på sikt måste till.

  Feminismen har haft bakslag under de senaste åren, men trenden har vänt. Fler och fler höjer röster för ökad kvotering av föräldraförsäkringen. Det är dags att MP vågar vara visionära. Ett första steg är en tredelning, men visionen måste vara en individualisering. Ett partiprogram är platsen för visioner. Staten ska inte subventionera ojämställdhet.

  HELENA HELLSTRÖM GEFWERT

  sammankallande Miljöpartiets jämställdhetskommitté

  ANNIKA HIRVONEN

  sammankallande Grön Ungdoms kongressombud

  LORENTZ TOVATT

  språkrör Grön Ungdom

  PATRICIO RUIZ

  språkrör Gröna Studenter

  Annons
  Annons
  X

  Ska en tredje pappamånad införas? Nej, säger Moderaterna. Ja, säger partiets tungviktare Anders Borg och Hillevi Engström.

  Foto: FREDRIK SANDBERG/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X