Papperskonflikten väntas sänka finländska tillväxten

Den finländska papperskonflikten går snart in på sjätte veckan. Följdverkningarna av konflikten sprider sig till andra sektorer i samhället och påverkar också Finlands tillväxt under 2005.

Under strecket
Publicerad
Annons

Enligt uppgift från det ekonomiska forskningsinstitutet ETLA, återgivet i Helsingin Sanomat, kan BNP-tillväxten bli uppåt en procentenhet lägre i år på grund av konflikten. Det skulle betyda en tillväxt klart under 2 procent.
Nu börjar andra sektorer av samhället att påverkas och i snabb takt ökar antalet varsel i verksamheter som inte längre kan fungera normalt på grund av konflikten. Det handlar om kemiska industrin och transportsektorn. Godstransporter på järnväg utgörs, exempelvis, till 60 procent av pappers- och trävaror.
I själva konflikten berörs 24 000 anställda. Lika många är på väg att dras in till följd av permitteringar då skogsindustrins fabriker står still.
Trots att parterna kommit närmare varandra bröt förhandlingarna hos riksförlikningsmannen samman i tisdags kväll och kommer inte att tas upp förrän i början av nästa vecka. Sedan tidigare har ett bud från medlaren misslyckats. Arbetsgivaren, Skogsindustrin, sa visserligen ja men pappersarbetarnas fackförening svarade
nej.

Arbetsgivarna vill ha större flexibilitet för att klara av en hårdare internationell konkurrens. De vill att pappersmaskinerna ska gå året runt och inte ha uppehåll vid midsommar och jul. De vill också ha möjlighet att hyra in företag utifrån för att sköta exempelvis städning och reparationer.
Att förmå de anställda att jobba, även under storhelger, är en ren ersättningsfråga och här, menar bedömare i Finland, står parterna inte så långt ifrån varandra. Då är det värre med frågan om att få ta in underleverantörer till olika servicejobb (som då inte skulle gå på det dyra pappersavtalet). Här handlar det om principer och facket vill inte ge vika. Därför är många bedömare pessimistiska om utgången av nästa veckas möten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons