Annons

Panten som aldrig löstes in

Under strecket
Publicerad

Den 6 juli 1630 landstiger Gustav II Adolf med 13 593 man på den pommerska ön Usedom. Mäktigt och ödesmättat beskriver Alfred Döblin hur räddaren anländer, i det femte kapitlet (”Schweden”) i sin väldiga dubbelroman ”Wallenstein” från 1920 - en bok som även till formen är lika kaotisk och motsägelsefull som ämnet: det trettioåriga kriget. Undsättningen av det belägrade Stralsund 1628 var ingen engångsföreteelse, den gryende skandinaviska stormakten anträder nu en aktiv kontinentalpolitik. Som i ett trollslag vänder krigslyckan för protestanterna i den invecklade fejden, men i likhet med nästan alla segerrusiga fältherrar tågar den svenske kungen omsider alltför långt ut i det okända. Med avskurna försörjningslinjer i det vida sydligare sachsiska Lützen stupar han, som bekant, efter exakt 28 månaders härjningar. Det skulle dröja flera generationer innan det mecklenburg-pommerska uppmarschområdet hjälpligt hade återhämtat sig: demografiskt, ekonomiskt, mentalt. Icke desto mindre förblir Gustav II Adolf en hjälte i Nordtyskland; han var så även under DDR-epoken.

Annons

Sverige tillhörde segrarna i den så kallade westfaliska freden (sluten i två omgångar i Osnabrück respektive Münster) 1648. Den svenske regenten, som vid den här tidpunkten var en kvinna (Kristina), kunde hädanefter utstoffera sig med de vidhängande titlarna ”hertig av Bremen, Verden och Pommern, furste av Rügen och herre till Wismar”. Det svenska kolonialväldet i Tyskland bestod av ett antal smärre enklaver i Mecklenburg, Pommern och utmed Weser-floden (hansestaden Bremen - där en gång Ansgar var biskop och där den landsflyktige Carl Jonas Love Almqvist gick hädan i nådens år 1866 - ingick inte i bytet, endast det omkringliggande stiftet). Till Wismaravsnittet räknades - separerade - även större delen av den närbelägna ön Poel (utom de gårdar som även i fortsättningen kom att lyda under Lübeck) och Neuklosters härad. Att närmare söka förklara och penetrera det brokiga lapptäcke som utgjorde Tysklands feodala geografi fram till 1871 övergår författarens förstånd. Mångkulturella soldateskers genomtåg och rekvisitioner kom att utarma lantbefolkningen än mer under Karl XII:s irrande krigföring mot fyra (sic! suck!) motståndare. Det finns gott om legender och ramsor från dessa bygder som är föga smickrande för oss svenskar.

Annons
Annons
Annons