Henrik Sahl Johansson:Pandemier uppstår väl inte bara av en slump?

En förklaring till digerdöden som förekom i medeltidens Europa var att judar skulle ha förgiftat städernas brunnar.
En förklaring till digerdöden som förekom i medeltidens Europa var att judar skulle ha förgiftat städernas brunnar.

Vem eller vad bär skulden till att mänskligheten kom att drabbas av covid-19? De myter – och konspirationsteorier – som vi formar kring epidemier, de berättelser som svarar på frågorna ”Varför nu?” och ”Varför vi?”, säger någonting viktigt om samtidens rädslor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Epidemierna är de gemensamma fantasiernas hemvist, tillstånd så omvälvande och nyckfulla att de med lätthet lånar sin tragedi till förebud om än större hot. Medan kända sjukdomar associerats med individens moraliska brister har en återkommande tolkning av smittoutbrott, från antiken till modern tid, varit att människorna bestraffas på grund av kollektiv synd (själva begreppet epidemi, från grekiskans ”ovan” och ”folken”, antyder att den är någonting som förpassas ned till oss från en främmande sfär). Epidemins gåtfullhet är ett tomrum som vi kan fylla med betydelse utifrån våra tolkningar om samhällets otillräcklighet. Således kan de myter vi formar kring epidemier, de berättelser som svarar på frågorna ”Varför nu?” och ”Varför vi?”, säga någonting viktigt inte bara om rädslorna i vår egen tid, utan även om hur det hotfulla, det i grunden okända, har gestaltat sig genom historien.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons