Annons
X
Annons
X

Palestina blir medlem av FN-organet Unesco

Unesco gav igår som första FN-organ palestinierna fullt medlemskap. Det historiska godkännandet tros öka palestiniernas chanser att bli en erkänd stat. Men USA hotar att dra in sitt bistånd till Unesco.

Av TT
Delegater applåderar efter att Palestina röstats in FN-organet UNESCO.
Delegater applåderar efter att Palestina röstats in FN-organet UNESCO. Foto: THIBAULT CAMUS

Redan före omröstningen i Paris igår stod det klart att palestinierna hade starkt stöd från organisationens medlemsstater. Stora länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Frankrike röstade för palestiniernas medlemskap. USA, Kanada, Tyskland - och Sverige - röstade mot. Totalt var det 107 av 194 länder som röstade för medlemskapet. Bara fjorton länder röstade emot.

Palestiniernas inträde i FN:s kulturella organ är en historisk händelse. Det är första gången som de blir medlemmar i ett FN-organ. Sedan 1977 är palestinierna medlemmar i FN:s ekonomiska och sociala kommission i västra Asien, UN-ESCWA, men i det sammanhanget erkändes de inte som en stat, säger Corinne Momal-Vanian, presschef på FN i Genève.

Måndagens godkännande i Paris ses som en moralisk seger för många palestinier, och medlemskapet tros stärka försöken att bli erkänd som en stat av FN. Unesco är det första FN-organ där palestinierna ansökt om medlemskap, sedan president Mahmoud Abbas sökte fullt medlemskap i FN den 23 september. USA motsatte sig ansökan med argumentet att det skulle försvåra möjligheterna att skaka liv i en fredsprocess med Israel.

Annons
X

Israel varnade i dag för att godkännandet av palestinskt medlemskap i Unesco kommer att försämra möjligheterna till nya fredssamtal om Mellanöstern.

”Detta beslut förvandlar inte Palestinska myndigheten till en stat, men det lägger ändå onödiga hinder på vägen mot förnyade förhandlingar”, deklarerade israeliska UD, enligt Reuters.

USA har förklarat sig villigt att använda sitt veto i FN:s säkerhetsråd om det blir omröstning om ett palestinskt medlemskap. Vid separata FN-organ som Unesco finns dock ingen vetorätt, och palestinierna valdes in med stöd av över två tredjedelars majoritet av medlemsstaterna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  - Det är palestiniernas rätt att bli medlemmar i Unesco. Vi har vårt eget världsarv och kulturella värden att skydda, sade Omar Awadallah som leder det palestinska utrikesministeriets sektion för FN-frågor, efter omröstningen. Han tillade att palestinierna tänker fortsätta på den inslagna vägen och även söka medlemskap i internationella FN-organ som Världshandelsorganisationen och Världshälsoorganisation, båda med högkvarter i Genève.

  Medlemskapet i Unesco riskerar dock att bli ett dyrköpt erkännande. Amerikanerna hotar nu att dra tillbaka sitt stöd till organisationen, i enlighet med en lag som förbjuder USA att finansiera FN-organ som erkänner Palestina. USA står för 22 procent av Unescos budget och är därmed största enskilda bidragsgivare.

  Vid Unesco oroar man sig för att USA dessutom kommer att minska sitt engagemang i FN-organet, vilket beklagas eftersom man arbetar med stora utbildningsprojekt i Irak och Afghanistan. Palestinierna säger att de vill uppmana Unesco att satsa på stora monument i de ockuperade områdena, särskilt Födelsekyrkan i Betlehem.

  Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, avvisar spekulationerna om att det skulle finnas risk för nedläggning av Unesco om USA drar in sitt budgetstöd.

  – Organisationens existens äventyras absolut inte. Däremot skulle det självklart innebära en allvarlig utmaning. Men på kort sikt kan man ta lån och för att lösa den akuta situationen.

  Även Sverige tillhörde den skara av 14 länder som röstade nej.

  I röstförklaringen, publicerad av utbildningsminister Jan Björklunds kansli, sägs att Sverige tagit hänsyn till att FN:s säkerhetsråd snart väntas rösta om fullt medlemskap i FN för Palestinska myndigheten.

  ”Vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten”, lyder förklaringen.

  Världenbloggen – Palestina blir Unescos 195:e medlem blog.svd.se

  TT

  Annons
  Annons
  X

  Delegater applåderar efter att Palestina röstats in FN-organet UNESCO.

  Foto: THIBAULT CAMUS Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X