Annons

”Påfallande misstro mot svensk djurhållning”

Utveckling är nödvändigt om vi vill ha kvar en livsmedelsproduktion i Sverige. Alternativet är att vi får importera en större andel av vår mat och det vore definitivt inte någon vinst för djurskyddet, skriver Leif Denneberg och Håkan Henrikson från Jordbruksverket i en replik till konsument- och djurrättsorganisationer.

Under strecket
Publicerad

Leif Denneberg

Foto: Mikael Fritzon/TT
Foto: Lars Pehrson

Vår hantering av frågan om avvänjning av smågris har väckt mycket känslor. Dessvärre är den bild som ofta har målats upp i olika medier fylld av felaktigheter och påståenden vars syfte verkar vara att vilseleda och skapa opinion. Detta är varken ansvarsfullt eller konstruktivt och vi anser att djurskyddsfrågorna förtjänar avsevärt större saklighet.

I Jordbruksverkets uppdrag ingår att hantera flera mål samtidigt, vi ska se till så att vi har ett gott djurskydd och god djurhälsa i Sverige med en fortsatt låg antibiotikaanvändning inom svensk djurhållning. Det ligger i hela samhällets intresse vilket inkluderar såväl medborgarna i Sverige som den svenska köttbranschen. Vårt uppdrag är också att verka för en ökad och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion vilket även det ligger i hela samhällets intresse och i linje med den svenska livsmedelsstrategin som riksdagen har ställt sig bakom. Med den ändring vi nu gjort i våra föreskrifter bibehåller eller förbättrar vi djurskyddet och djurhälsan inom svensk grisuppfödning samtidigt som konkurrenskraften stärks för grisuppfödarna.

Annons
Annons
Annons