Annons
Kommentar

Marie Demker:På väg mot nya demokratiideal

Under strecket
Publicerad

Allt är medias fel. Och politiken har medialiserats. Kanske anför man Sten Tolgfors och Håkan Juholts avgång som belägg. Uttrycket ”politikens medialisering” utgår från två sfärer där den ena påverkar den andra (eller möjligen varandra). Men vår demokrati är så genomsyrad av medialitet att tanken på en särskild mediesfär, skild från politiken, skymmer sikten för de utmaningar demokratin står inför.

De flesta teorier kring vad som benämns politikens medialisering utgår från demokratiideal som hämtats från tiden före den globala kommunikationella revolutionen. När mediernas roll i demokratin kritiseras, i meningen de traditionella ktörerna såväl som så kallade sociala medier, bortser de flesta från att den demokratimodell som förutsätts byggdes upp och formades i en tid med helt andra kommunikativa förutsättningar.

Annons
Annons
Annons