På tiden att killar pratar om det här

Sexuella trakasserier mot yngre män är ett problem flera experter bekräftar, men som få tittat närmare på. ”Det är väldigt känsligt att tala om. Men Sveriges kvinnor behöver få veta att också deras, precis som männens, antastningar och sexuella gliringar kan störa en ung människa allvarligt”, säger socionomen och sexologen Malena Ivarsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Män är stora, starka och klarar av att hantera sexuella uppvaktningar. Ja, de ska bli glada över att få inviter och framför allt inte känna sig kränkta. Den gängse bilden av en genomsnittlig man innefattar knappast ofredanden från det motsatta könet.
– Det finns ingen karta för män som blir utsatta för sexuella trakasserier. Till skillnad från kvinnorna så har man inget språk för den typen av upplevelser. Den som drabbas står därför väldigt ensam och känner ofta en total förvirring: Vad är det egentligen jag är med om? säger Malena Ivarsson, socionom och sexolog.
Forskningen kring sexuella trakasserierna mot män är i dagsläget närmast obefintlig. Och även om Malena Ivarsson tror att ämnet kommer lyftas fram mer i ljuset framöver så finns det tydliga och svårforcerade hinder. Debattklimatet i Sverige tillåter inte att man talar om vissa saker.
– Tar man upp det här blir en del arga, ”trakasserierna mot kvinnor är allvarligare och mer omfattande”. Och det är de ju. Men det verkar märkligt att ignorera ett problem bara för att ett annat är större, säger Malena Ivarsson.

Thomas Johansson är mansforskare vid Göteborgs universitet och har även han stött på både sexuella trakasserier mot män som fenomen och männen som råkar illa ut. Skamfyllda och tysta. I de drabbades liv lyser dialogen och den sociala uppbackningen med sin frånvaro. Det finns sällan några liknande fall för de drabbade att luta sig mot; ingen tycks ha varit med om samma sak.
– Det såg ungefär likadant ut för kvinnor så nyligen som 15–20 år tillbaka i tiden. Då var det inte lätt för dem heller att säga sig ha blivit trakasserad. Men sedan dess har mycket hänt. Universiteten, media, politiker, den allmänna opinionen och drabbade som vågat träda fram har slagit fast att det här inte är normalt. Det som tidigare ansågs vara någonting närmast ofarligt som kvinnorna kunde ta, är inte längre accepterat, säger han.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons