På svenska heter den nyvalde påven Bengt

Under strecket
Publicerad
Annons

Hans helighet Bengt XVI - varför vill ingen kalla den nyvalde påven för det? Om vi verkligen skulle använda den svenska formen av Benedictus, det namn han själv har valt, skulle det bli nämligen bli Bengt.
Benedictus av Nursia grundade på 500-talet den klosterorden som fått hans namn, benediktinerna (bland annat känd för sin goda likör). Benedictus betyder ”välsignad”, och hans namn blev populärt på många håll i kristenheten, så småningom i olika namnformer: Benoît, Benedetto, Benedikt.
Redan på 1300-talet hittar vi namnet Bengt, berättar Eva Brylla, docent i nordiska språk och en av de ansvariga bakom den nuvarande namnlängden i almanackan. Många vanliga svenska namn är försvenskningar av helgonnamn: Anders av Andreas, Niklas och Nils av Nikolaus, Johan och Jan av Johannes. Benedikt är en mellanform i namnet Benedictus utveckling mot Bengt. Det är ovanligt i nyare tid och har inte funnits i almanackan på länge, påpekar Eva Brylla, som inte tycker det är någon bra idé att kalla påven för Benedikt.
Men
det är just vad Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift (vilket innefattar hela Sverige) har beslutat ska gälla i hans kyrka: den nyvalde påven ska i hans stift gå under namnet Benedikt XVI. Han hävdar att Benedikt är den form som brukar användas inom kyrkan.
SvD har dock, liksom TT och de flesta andra tidningar, valt att inte följa biskopens rekommendation. Benedictus är ju, som numret antyder, inte den förste påve med det namnet. Vi tycker det rimligaste är att använda samma namnform för honom som för alla hans femton företrädare i ämbetet.

Nationalencyklopedin kallar alla dessa påvar för Benedictus, och det gör även alla andra uppslagsböcker som är tryckta under det senaste seklet. Det nyaste verk jag har hittat som använder formen Benedikt är Nordisk familjeboks uggleupplaga från 1904.
Då hade ännu inte Benedictus XV blivit vald. Han var påve 1914-1922 och gjorde sig bland annat bemärkt som fredsmäklare under första världskriget. När jag läser de gulnade tidningsklippen om Benedictus
XV i SvD:s arkiv ser jag att förvirringen när det gäller påvens namn är av gammalt datum. Förutom formerna Benedictus och Benedikt förekommer Benedict, Benediktus, Benedetto - ofta huller om buller i samma artikel.
Även biskop Anders Arborelius har blandat formerna; i sitt första pressmeddelande efter valet kallade han påven för Benediktus. Alla svenskspråkiga katoliker följer inte heller hans rekommendation. Så till exempel går påven i Vatikanradions svenska sändningar under Benedictus.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons