Annons

Kristian Donner:På spaning efter en svårfångad mänsklighet

Naturvetenskapens explosionsartade utveckling ställer frågor om etiska förhållningssätt till exempelvis abort och genetik. Felipe Fernández-Armesto närmar sig dessa genom att ge sig på den uråldriga frågan om vad som skiljer människan från djuren.

Publicerad

Människan är en fjäderlös tvåbent varelse, enligt Platons minimalistiska definition. Den fick cynikern Diogenes att på Akademin visa upp en plockad höna och utropa ”Här är Platons människa!”.

Den levande verkligheten undflyr enkla logiska formler. Likt insekten, som ”då man betraktar den sönderfaller i tre delar”, tycks det skenbart klara begreppet människa upplösa sig, när det prövas i praktiken. ”Mänskliga rättigheter” står högt på den politiska agendan, men vad skall omfattas av humanitetens lagar och vilka gränsvarelser kan förvisas till moralens Guantánamo? När blir abort mord och när blir stamcellsforskning en förbrytelse mot livet? Får man koppla bort näringsslangarna, då en person legat hjärndöd i 15 år? Och skall man tillerkänna djur rättigheter graderade enligt deras likhet med människan: apor, minkar, metmaskar?

Annons
Annons
Annons