Annons

På spaning efter den integritet som flytt

Anders Erikssons förslag verkar bra mycket mer genomtänkt i integritetshänseende än det lapptäcke som själva FRA-lagen utgör.

Publicerad

Strax efter presskonferensen seglar det in ett par pressmeddelanden. Ett är från riksdagsledamoten Annie Johansson (C), som också har suttit med i den referensgrupp som förre Säpochefen Anders Eriksson haft med sig i arbetet med betänkandet
Signalspaning för polisiära behov . Johansson är tveksam till att polisen ska få använda signal- spaning i brottsbekämpande verksamhet, tillexempel under en förundersökning.

Det kan man i förstone hålla med om, men Eriksson gav exempel på situationer då så skulle kunna ske. Om Sverige får veta av utländsk underrättelsetjänst att det finns planer på att förgifta svenska vattentäkter måste förundersökning inledas – samtidigt som signalspaning kan bli nödvändig.

Annons
Annons
Annons