Annons

Merete Mazzarella:På sociologisk jakt i skönlitteraturen

I försöket att sätta ord på och skapa mening kring vår existens har sociologin många beröringspunkter med litteraturen. I en ny antologi avläser några svenska sociologer verkligheten genom fiktionen.

Under strecket
Publicerad

H C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder” kan illustrera det sociologiska begreppet ”pluralistisk ignorans”.

Bild 1 av 1

H C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder” kan illustrera det sociologiska begreppet ”pluralistisk ignorans”.

Bild 1 av 1
H C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder” kan illustrera det sociologiska begreppet ”pluralistisk ignorans”.
H C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder” kan illustrera det sociologiska begreppet ”pluralistisk ignorans”.

Vad är sociologisk fantasi? Enligt amerikanen C Wright Mills – en av 1900-talets mest betydelsefulla sociologer – handlade det om att använda vetenskapen i samhällets tjänst och göra den relevant ”för allmänna problem och ofrånkomliga mänskliga bekymmer”. Sociologins egentliga kärna, dess löfte och program, såg han i sammanflätningen av biografi och historia, av individuella livsöden och det bredare samhälleliga skeendet.

Annons
Annons
Annons