På Rosendal kunde krigaren vila

Publicerad
Annons

Christian Laine (red)
Ingalill Snitt (foto)
Rosendals slott
352 s. Byggförlaget. CA 595:-

I samlingen av amerikanskt måleri på Metropolitanmuseet i New York finns en gåtfull målning som kallas ”Titanens pokal”. Den visar en jättelik artefakt utställd i ett vilt landskap med berg och fjordar. På den vattenspegel som ryms i pokalens inre lyser några vita segel, och här och var sipprar vattnet över det gröna brämet och faller som kaskader ner mot en liten stad.
Den säregna kompositionen har ibland visats ihop med surrealistiska verk från förra seklet men är utförd 1836 av den romantiske målaren Thomas Cole. Den kom för mig då jag läste några av uppsatserna i den nya boken om Rosendal, kung Karl Johans sommarslott på Djurgården i Stockholm.
Kungens förvärv av lantegendomen Rosendal hörde nära samman med hans krigiska gärning. Det område vi känner som Gärdet utnyttjades som exercisfält, och här anlades en paviljong på Drottningberget. Den förstördes av brand så sent som 1977 men har återuppförts och kan
i dag hyras för studentfester och andra mindre heroiska tillställningar men var från början ”en triumfpaviljong åt nationens segrande hjälte”, skriver bokens redaktör Christian Laine. Den ursprungliga byggnaden kröntes av ett tält smyckat med romerska fälttecken och fungerade som en påminnelse om verkliga valplatser ute i Europa, med namn som Austerlitz, Grossbehren och Leipzig.
Från Borgen och exercisheden var det nära till Rosendal - här kunde den gamle krigaren vila ut, men det var en i hög grad aktiv vila han ägnade sig åt. Nya hus uppfördes, staketet kring egendomen revs, vindlande promenadvägar anlades, och med Rosendal som modell omgestaltades efterhand de gröna omgivningarna till den Djurgårdsnatur vi har i dag.
Under sin tid som fältherre hade kungen samlat en ansenlig förmögenhet, som han använde för att stödja och utveckla flera nationella företag. År 1817, samtidigt med förvärvet av Rosendal, köpte han Älvdalens porfyrverk, och det var härifrån han hämtade sin ”pokal”,

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons