X
Annons
X

Martin Kragh: På Östersjön går politikens vågor höga

Nato-övning i Östersjön, juni 2015.
Nato-övning i Östersjön, juni 2015. Foto: Michal Fludra/AOP

**Efter en kvartssekellång andningspaus **har säkerhetsläget i Europa åter försämrats. I november 2015 kunde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i en rapport dra slutsatsen att Europa, ”till följd av en kontinuerlig erodering av ömsesidigt förtroende och befintliga säkerhetsregimer”, är på väg in i en fas av ökad instabilitet. ”Vi står inför en återgång till säkerhetsarrangemang baserade på antagonism”, heter det i rapporten, ”där förhållandet mellan Ryssland och Västvärlden mer präglas av avskräckning och tvångsmakt än av gemensamma intressen och samarbete”. Rysslands militära upprustning, följd av aggressionen mot Ukraina 2014, har tillsammans med en ökad militär aktivitet i svenskt närområde även aktualiserat frågan om Sveriges försvar och försvarspolitiska åtaganden.

Nato-övning i Östersjön, juni 2015.

Foto: Michal Fludra/AOP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X