Annons

Dryckeshålen för nyktra blomstrade under guldrush

Vissa av de legendariska caféer som grundades under denna era, som Café Procope i Paris (1686) och Café Florian i Venedig (1720), är ännu drift. (Bilden Café Procope i ett foto från 1939.)
Vissa av de legendariska caféer som grundades under denna era, som Café Procope i Paris (1686) och Café Florian i Venedig (1720), är ännu drift. (Bilden Café Procope i ett foto från 1939.) Foto: SZ-Photo / IBL

”Vad var ett nykterhetscafé? De nämns i gamla redogörelser för livet i Sverige för hundra år sedan, men i dag verkar de ha upphört att existera. När försvann de?”

Under strecket
Publicerad

Som namnet antyder rör det sig om en kombination av två kulturella strömningar: cafékulturen och nykterhetsrörelsen. Den förstnämnda var först på plan. Föregångarna till caféerna, kaffehusen, blomstrade i Mellanöstern på 1500-talet, inte minst i Konstantinopel och Kairo.

På 1600-talet spred sig företeelsen till Västeuropa via Venedig. Vissa av de legendariska caféer som grundades under denna era, som Café Procope i Paris (1686) och Café Florian i Venedig (1720), är ännu drift. På 1700-talet grundades kaffehus även i Sverige; det äldsta ännu existerande är Sundbergs konditori i Stockholm från 1785. Endast i London fanns det omkring 500 caféer på 1700-talet. På den europeiska kontinenten utvecklades caféerna på 1800- och 1900-talen till prominenta arenor för intellektuella, med Wien och Paris som prominenta exempel.

Annons
Annons
Annons