Annons
X
Annons
X

”På många sätt värre än FRA”

Regeringen vill att polis och åklagare ska kunna få personuppgifter från nätleverantörer också när det gäller misstänkta brott som har böter i straffskalan - inte bara fängelse. Detta enligt en promemoria från justitiedepartementet.

Av TT

Syftet är att underlätta utredningar av exempelvis fildelning, förtal och grooming på nätet, men Jon Karlung, styrelseordförande och storägare i bredbandsföretaget Bahnhof är kritisk till förslaget.

– DDR-samhället rycker allt närmare. Det här kan heller inte reduceras till bara fildelning. Nästan alla brott har ju böter i straffskalan. Jag skulle säga att det här på många sätt är värre än FRA-lagen. Det här är ett allvarligt demokratiskt hot mot hela samhället, säger han.

TT har läst promemorian, där det står:

Annons
X

”Inhämtning föreslås bli möjlig för alla brott, det vill säga kravet på att fängelse ska vara föreskrivet för brottet och att det enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter utgår”.

Dessutom föreslås utökade möjligheter för polisen att få tillgång till mobiloperatörers uppgifter om var en försvunnen person befinner sig, om det kan befaras att det är fara för deras liv eller hälsa.

Justitieminister Beatrice Ask (M) framhåller att det inte finns något färdigt förslag.

– Vad vi arbetar med är frågan om när polisen ska kunna få ut uppgifter som är relevanta för en brottsutredning. Den diskussionen är ganska självklar att föra eftersom mycket kommunikation förs via nätet, det är ju inget nytt, men det behövs regler kring det.

Enligt henne handlar det i första hand om att komma åt brott som grooming.

– Om man nu vill göra något åt att 12-åringar får kontakt på nätet med 55-åringar som vill ha sex med dem - hur ska vi försäkra oss om att rättsväsendet kan få det underlag som krävs? Det diskuteras nu. När vi är färdiga med förslag som det finns anledning att fatta beslut om då kommer jag att presentera dem, säger Ask.

Att syftet med förändringarna skulle vara att sätta dit fildelare betecknar hon som ”konspiratoriskt”.

Daniel Westman, doktorand vid Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, är inte överraskad över den föreslagna lagändringen.

– Det här sade regeringen för att par år sedan att man skulle föreslå, så det är knappast okänt, säger han till TT.

När det gäller olaglig fildelning tror Westman inte att det blir så stor förändring. För att få bevis som räcker i domstol måste polisen ha fysiska bevis som till exempel en hårddisk. Det kräver husrannsakan och för att få tillstånd för en sådan räcker inte brott som bara kan ge böter.

Daniel Westman påpekar slutligen att olaglig fildelning faktiskt är ett brott:

– Det finns visserligen en opinion som ifrågasätter upphovsrätten men än så länge är det ett brott att göra verk tillgängliga. Jag tror inte att lagstiftaren drivits av viljan att just komma åt upphovsrättsintrång, men varför ska man säga att lagen inte ska tillämpas på det?

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X