X
Annons
X

På Kina slott samlades allt exotiskt

Man skriver underverk om Kina. Man gör dess inbyggare till årsbarn med jorden, och deras myckenhet räknar man endast efter stjärnornas. Konfucius, om man skall tro missionärerna, överträffar ej allena Mahomet utan även Moses och Paulus. Roms ära, Spartas dygder och Atenens vetenskaper ha flutit tillhopa på ett ställe i dess allsmäktiga Peking. Deras regering är utan like, deras lagar gudomliga, deras seder ett mönster...

Citatet ovan är hämtat från "Min son på galejan", som trycks första gången 1781, och författaren Jacob Wallenberg är ute för att riva ner de "molnstoder" som byggts av jesuitiska missionärer under ett par hundra år. De har i ett skede haft god hjälp av västerländska intellektuella som Leibniz och Voltaire, som fyllt ut idealbilden av Kina. Men en mera kritisk inställning har börjat göra sig gällande, och för de européer som verkligen kommer till det avlägsna landet är direktkontakten ibland chockartad. Kineserna är inte en bit bättre än det egna handelsfolket, visar det sig, baksluga, främlingsfientliga och ohederliga. Den som först avslöjar dessa förhållanden är liksom Wallenberg skeppspräst och följer den engelske kommendören Anson på hans världsomsegling.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X