Annons

På jakt efter tänkandets villkor

LÉVI-STRAUSS 100 ÅR. Kulturella skillnader är inte uttryck för olika intellektuella förmågor, utan olika manifestationer av samma förmåga. I sitt värv som social­antropolog har Claude Lévi-Strauss alltid understrukit ­värdet av medlidande och försoning.

Under strecket
Publicerad

I dag fyller den franske socialantropologen Claude Lévi-Strauss 100 år. I december 2006 hade jag förmånen att träffa honom i hans hem i Paris. Han visade sig, trots sin höga ålder, ännu besitta den imponerande tankeskärpa som han givit prov på i sina böcker. Den bild jag haft av en artig gentleman bekräftades likaså.

Oväntat var bara det varma, inåtvända leendet. Det var helt motsatt hans texters strama och klassiska språk, som förmedlar kyla. Det kontrasterade också mot den reserverade framtoning, som bland annat Simone de Beauvoir vittnat om. Hon tog sin licentiatexamen samtidigt med Lévi-Strauss och har berättat om det lustiga intryck han gjorde då han med död min höll sin provföreläsning om passionernas vansinne. Bilden av en behärskad personlighet har även bestyrkts av andra. Att han dessutom har en lågmäld, torr humor fick jag erfara flera gånger under vårt möte.

Annons
Annons
Annons