Annons

På Handels lärde jag mig beundra kapitalismen

Under strecket
Publicerad

När jag för många år sedan studerade på Handelshögskolan i Stockholm fick jag intrycket att vi sysslade med näst intill naturlagar tillämpade på det ekonomiska området, ett slags den mänskliga naturens lagbundenheter som verkade göra ekonomisk teori jämbördig med just naturvetenskap.

Det var förstås dumt av mig. Men delvis var det ekonomernas eget fel: deras homo oeconomicus var visserligen en homunculus, en konstgjord människa, men med anspråk på universell giltighet och att kunna förutse mänskligt beteende från fall till fall.

Annons
Annons
Annons