X
Annons
X

Richard Swartz: På Balkan gäller segra och besegra

Serberna är de sista i Östeuropa som ännu inte lärt det förra århundradets stora östeuropeiska läxa: att alla i denna del av Europa är förlorare.

Förlorare? Men serberna har alltid ansett sig höra hemma på segrarnas sida. Har de inte befriat sig från både ottomaner och habsburgare, varit med och vunnit två världskrig, genom sina segrar på slagfältet och omvärldens sympatier tagit hand om de andra sydslaviska folken och givit dem Jugoslavien som gemensamt hem? Var de inte de första att säga nej till Stalin och sedan uppfinna en "tredje väg" för att slippa underkasta sig kapitalismen i väst? Till denna serbiska självbild hör också övertygelsen att aldrig ha fört krig mot någon av sina grannar, varje gång bara rättmätigt försvarat sig.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X