X
Annons
X

På andra språk är semester en tid då man inte har lov

Svenska skolbarn har gått på sommarlov åtminstone sedan tidigt 1700-tal. Vuxna däremot tar semester, vilket på flera andra språk betyder "termin" – alltså den tid då man inte har semester.

Läs mer om Svenska språket
Sommarlov har svenska skolbarn tagit i flera hundra år.
Sommarlov har svenska skolbarn tagit i flera hundra år. Foto: Hasse Holmberg/TT

Junii d. 20. Examinerades Piltarna av Högwördige H:r Doctor Arnell och fingo sedan Sommarlof til d. 17 Aug. med förmaning, at under Loftiden intet mindre än eljest 1 Fruchta Gud och gå flitigt i Kyrckian". Så skriver rektorn för Sankt Jacobs högre latinläroverk i Stockholm i sin dagbok 1730. Det är det första belägget på ordet sommarlov i Svenska Akademiens ordbok. Listan fortsätter med att pojkarna skulle repetera vad de lärt sig under året, lyda sina föräldrar samt vara allmänt artiga och dygdiga.

Sommarlov har svenska skolbarn tagit i flera hundra år.

Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X