Annons

”Oviljan att förhandla blir tydlig i AD-domen”

Arbetsgivaren vill framställa hamnarbetarna i Göteborg som rabiata bråkstakar. I en dom i Arbetsdomstolen blir det tydligt att Sveriges Hamnar inte vill förhandla med oss, skriver Eskil Rönér, Svenska Hamnarbetarförbundet.

Under strecket
Publicerad

Eskil Rönér

Foto: pressbildBild 1 av 3
Foto: Björn Larsson Rosvall/TTBild 2 av 3

Eskil Rönér

Foto: pressbildBild 3 av 3

Sveriges Hamnar fälldes nyligen i Arbetsdomstolen för brott mot förhandlingsplikten (MBL §10) och dömdes att betala skadestånd till Svenska Hamnarbetarförbundet för att ha förhalat förhandlingar under avtalsrörelsen i hamnarna 2017. Följden av arbetsgivarnas agerande blev att möjligheten att säkra heltäckande representation och fredsplikt i branschen återigen förspilldes.

Vårt förslag att göra om Hamn- och Stuveriavtalet till ett trepartsavtal, där vi tillsammans med Transportarbetareförbundet gemensamt tecknar kollektivavtal med arbetsgivarsidan, blev aldrig ens föremål för diskussion när det tidigare avtalet löpte ut.
Många frågar oss nu om Arbetsdomstolens dom innebär att en lösning på hamnkrisen är inom räckhåll? Det realistiska svaret är tyvärr: Nej. Svenskt Näringsliv och APM Terminals, som driver den krisande containerterminalen i Göteborg, kommer att fortsätta det senaste årets politiska lobbykampanj för att framställa hamnarbetarna som rabiata bråkstakar. Att de nu själva avslöjats och dömts för att ha brutit mot en av den svenska modellens hörnstenar – skyldigheten att förhandla med den fackliga organisation arbetstagarna själva valt – kommer de helt enkelt inte låtsas om. Så länge regeringens konflikträttsutredning pågår och arbetar fram förslag på inskränkningar i den svenska strejkrätten, saknar Svenskt Näringsliv helt anledning att medverka till en förhandlingslösning.
Den möjlighet som kvarstår för att tvinga fram en förhandlingslösning här och nu, är en allians mellan de två fackföreningarna på arbetstagarsidan. En jämbördig förhandlingskartell mellan Hamnarbetarförbundet och Transport skulle göra det svårt för arbetsgivarna att avvisa möjligheten att få heltäckande fredsplikt i alla hamnar. Ett heltäckande branschavtal skulle samtidigt undanröja motivet för regeringens utredning av inskränkningar i konflikträtten. Ett fackligt samarbete byggt på ömsesidig respekt skulle dessutom ge oss en chans att gå på offensiven mot APM Terminals för att få slut på trakasserierna av enskilda hamnarbetare, återställa säkerheten i en potentiellt livsfarlig arbetsmiljö och värna anställningstryggheten.

Annons
Annons
Annons