Annons

Övervakning tär på medborgarnas tillit

Medborgarnas acceptans för säkerhetsrelaterad övervakning är begränsad. Exempelvis tycker 55 procent av svenskarna inte att det är acceptabelt att FRA samlar in och bearbetar data om internetvanor, skriver forskare från Lunds universitet.

Under strecket
Publicerad

Integritetsfrågan kan läsas ihop med FRA-frågan, och även kopplas samman med Edward Snowdens avslöjanden om NSA, skriver författarna.

Foto: YVONNE ÅSELL

Integritetsfrågan kan läsas ihop med FRA-frågan, och även kopplas samman med Edward Snowdens avslöjanden om NSA, skriver författarna.

Foto: YVONNE ÅSELL
Integritetsfrågan kan läsas ihop med FRA-frågan, och även kopplas samman med Edward Snowdens avslöjanden om NSA, skriver författarna.
Integritetsfrågan kan läsas ihop med FRA-frågan, och även kopplas samman med Edward Snowdens avslöjanden om NSA, skriver författarna. Foto: YVONNE ÅSELL

Vi kunde den 8 april läsa om hur EU-domstolen gick på generaladvokatens föreslagna linje och ogiltigförklarade det datalagringsdirektiv som alla medlemsstater implementerat under de senaste åren. Direktivet handlade i stort om att ålägga internetoperatörer en massiv lagring av data kring telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner i 6–24 månader, i syfte att kunna bekämpa allvarlig brottslighet.

Annons
Annons
Annons