Annons

”Överväg ett förbud mot att gentesta barn”

Hur påverkas barnets frihet att forma sitt eget liv av genetiska självtest? undrar artikelförfattarna.
Hur påverkas barnets frihet att forma sitt eget liv av genetiska självtest? undrar artikelförfattarna. Foto: Erik Johansen/TT

Föräldrar kan idag fritt köpa gentester på nätet för sina barn. Men sådana tester bör skjutas upp till dess barnet självt har möjlighet att ta ställning till frågan. Det skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Genetiska undersökningar av barn och vuxna i hälso- och sjukvården är reglerat, men idag är det fritt fram för föräldrar att köpa gentest på nätet för test av barn. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, påtalade i våras i likhet med Bioteknologirådet i Norge att ett förbud mot gentester av barn utanför hälso- och sjukvården bör övervägas.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, blev svensk lag vid årsskiftet. I konventionstexten framgår tydligt att vid alla åtgärder som rör barn, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I ett av tilläggsprotokollen till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin föreskrivs att gentester av barn bör skjutas upp till dess barnet självt kan bestämma om inte detta medför att barnets hälsa eller välmående skadas. Med detta i åtanke vill vi uppmana till diskussion i en fråga som får konsekvenser för barnet genom hela livet: Genetiska tester på barn utanför hälso- och sjukvården.

Annons
Annons
Annons